Thu hồi hơn 202 ngàn m2 đất của Tổng Công ty Ðiện lực TKV-CTCP
Cập nhật lúc 08:27, Thứ Hai, 13/11/2017 (GMT+7)
Căn cứ đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lâm Đồng qua tờ trình và hồ sơ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 thu hồi 202.204,9 m2 đất đã giao Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP (trước đây là Tổng công ty Điện lực - Vinacomin) tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng và giao lại cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý. 
 
Đây là diện tích đất đã được UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty trước đây vào thời điểm các năm 5/2010, 3/2012, 2/2015 và 11/2016. Theo đó, kể từ ngày 7/11/2017, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai; UBND huyện Bảo Lâm tổ chức giải tỏa các trường hợp lấn, chiếm đất thuộc diện tích thu hồi; Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Lộc Bắc tiếp nhận, quản lý, phối hợp giải tỏa, kịp thời ngăn chặn lấn, chiếm phát sinh (nếu có) và Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP tổ chức di dời toàn bộ tài sản ra khỏi ranh giới đất thu hồi đã nêu.
 
ÐẠO PHAN
,
.