Tỷ lệ đàn bò lai đạt 67% tổng đàn bò thịt
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Tư, 15/11/2017 (GMT+7)
Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến hết tháng 10/2017, tình hình chăn nuôi bò ổn định và phát triển, tăng 15% so với cùng kỳ và 0,5% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, chăn nuôi bò thịt phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ đàn bò lai ước đạt trên 67% tổng đàn bò thịt.
 
Phát triển đàn bò lai là hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân
Phát triển đàn bò lai là hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân

Công tác lai tạo và nhập một số giống bò cao sản như Brahman, Red Angus, Droughmaster, BBB được người dân bắt đầu quan tâm và đưa vào sản xuất chăn nuôi, nhất là các địa phương có đàn bò thịt phát triển như Đức Trọng, Đơn Dương, Cát Tiên, Lâm Hà. Bên cạnh đó, thông qua các nguồn vốn được bố trí từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển đàn bò bước đầu đã có những kết quả khả quan, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người chăn nuôi.
 
Thực hiện các đề án phát triển đàn bò thịt cao sản của tỉnh, riêng trong năm 2017 đã xây dựng mô hình tại 6 huyện Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên; hỗ trợ 30 con bò cái lai; cấp 3.100 liều tinh bò Zê bu, 1.310 liều tinh bò Red Angus, 1.200 liều tinh bò Droughmaster, 600 liều tinh bò BBB và vật tư kèm theo cho 9 huyện.
 
HOÀNG YÊN
,
.