Ðầu tư cơ sở hạ tầng trên 6 huyện
Cập nhật lúc 08:46, Thứ Tư, 06/12/2017 (GMT+7)
Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) trong năm 2017 tiếp tục phê duyệt các nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông, nhà văn hóa nằm trên 6 huyện trong tỉnh Lâm Đồng. 
 
Trong đó phân bổ nhiều nguồn vốn nhất ở huyện Đam Rông với 8,5 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 26 công trình trên 7 xã. Tiếp theo với hơn 6 tỷ đồng xây dựng 19 công trình thuộc 9 xã của huyện Di Linh; hơn 5 tỷ đồng phân bổ huyện Lạc Dương xây dựng 7 công trình nằm trên 3 xã. 
 
3 huyện còn lại gồm Lâm Hà, Đơn Dương và Đạ Tẻh, mỗi huyện được phân bổ từ gần 570 triệu đồng đến hơn 3,6 tỷ đồng, xây dựng 2 - 14 công trình trên địa bàn các xã, thị trấn trực thuộc. 
 
VŨ VĂN
,
.