Thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc 08:27, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)
Thông tin từ UBND tỉnh, trong năm 2017 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh là 72 xã; các xã còn lại đạt bình quân 16 tiêu chí.
 
Chỉ tính riêng đầu tư hạ tầng cơ sở tại các xã xây dựng nông thôn mới, trong năm 2017, đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 90 km đường giao thông nông thôn, 83 mét cầu, 31 công trình thủy lợi, nước sạch, 8 nhà văn hóa xã, 40 nhà văn hóa thôn, 11 km đường dây điện, 27 trường học các cấp và nhiều công trình phúc lợi khác.
 
HOÀNG YÊN
,
.