Thêm 3 doanh nghiệp, HTX được hỗ trợ sau thu hoạch
Cập nhật lúc 08:28, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kế hoạch nhân rộng mô hình Trung tâm sau thu hoạch “Bảo quản và chế biến rau, củ, quả” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020.
 
Theo đó, 3 doanh nghiệp, HTX được hỗ trợ là HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào, Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Cao Nguyên (huyện Đơn Dương) và HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phú (huyện Đức Trọng).
 
Để triển khai hỗ trợ các mô hình này ngay trong năm 2017, hỗ trợ HTX Anh Đào đầu tư máy móc, giải pháp kỹ thuật với mức phí 250 triệu đồng, hỗ trợ 50% giá trị dự án, hình thức hỗ trợ không thu hồi, đơn vị có đối ứng 50% kinh phí; hỗ trợ Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Cao Nguyên 100 triệu đồng và HTX An Phú 100 triệu đồng. 
 
Từ nay đến năm 2020, Lâm Đồng phấn đấu hỗ trợ hình thành 4 đến 6 trung tâm sau thu hoạch có năng suất chế biến từ 50.000 đến 120.000 tấn sản phẩm mỗi năm tại mỗi trung tâm.
 
SONG AN
,
.