Bảo Lâm: Các HTX, THT hoạt động hiệu quả
Cập nhật lúc 17:28, Thứ Tư, 03/01/2018 (GMT+7)

Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm cho biết, hiện nay, trên địa bàn huyện có 19 hợp tác xã (HTX) và 12 tổ hợp tác (THT) bao gồm: 12 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 4 HTX hoạt động trong lĩnh vực công thương, 3 HTX hoạt động trong lĩnh vực tín dụng, 11 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 1 THT hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp hoạt động đạt hiệu quả khá tốt. Chủ yếu các HTX và THT hoạt động theo phương thức liên kết giữa doanh nghiệp với xã viên thông qua HTX và THT. Doanh thu bình quân của các HTX đạt 950 triệu đồng/tháng, lợi nhuận bình quân đạt 50 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân của xã viên đạt khoảng 2,1 triệu đồng/tháng. Doanh thu bình quân của THT đạt 650 triệu đồng/tháng, lợi nhuận bình quân đạt 25 triệu đồng/tháng và thu nhập bình quân của tổ viên đạt khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.

Hoàng Kiến Giang

,
.