Công ty Ðiện lực Lâm Ðồng tiết kiệm điện đạt giá trị trên 45,6 tỷ đồng
Cập nhật lúc 08:44, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)
Thực hiện chủ trương tiết kiệm điện trong khâu phân phối và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện trước đồng hồ của khách hàng, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu nên đã đạt được kết quả khả quan trong tiết kiệm điện. Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm 2017, toàn công ty đã tiết kiệm được 22,81 triệu kWh, vượt chỉ tiêu Tổng Công ty Điện lực giao 0,84%, đạt giá trị 45,62 tỷ đồng.
 
Cùng với việc thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện, 11 tháng qua, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã phát triển mới được 15.378 khách hàng, nâng tổng số khách hàng đến thời điểm 30/11/2017 lên 366.149 khách hàng; trong đó có 330.185 khách hàng sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt, 35.964 khách hàng sử dụng điện vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại, du lịch.
 
HOÀNG KIẾN GIANG
,
.