Đơn Dương: 25% sản lượng rau, hoa tiêu thụ theo hợp đồng
Cập nhật lúc 08:43, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)
Năm 2017, diện tích đất canh tác rau, hoa của huyện Đơn Dương là 11.307 ha, chiếm 58% đất sản xuất nông nghiệp, năng suất bình quân đạt 335 tạ/ha. Trong đó, diện tích rau, hoa ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao 9.498 ha (diện tích nhà kính, nhà lưới, tưới tự động là 4.924 ha). Giá trị thu nhập sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao đạt bình quân 250 đến 300 triệu đồng/ha/năm. Các sản phẩm nông sản được liên kết hợp đồng sản xuất gắn với tiêu thụ chiếm 25% tổng sản lượng rau hoa toàn huyện, chủ yếu trên diện tích ứng dụng NNCNC. Nhờ phát triển nông nghiệp ổn định, thu nhập bình quân đầu người/năm của huyện đạt 58,02 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Đơn Dương đang tiếp tục mục tiêu tăng tỷ lệ tiêu thụ rau, hoa thông qua liên kết nhằm tăng thu nhập cho người nông dân.
 
D.Q
,
.