Hơn 10 tỷ đồng khuyến công
Cập nhật lúc 08:41, Thứ Sáu, 26/01/2018 (GMT+7)
Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2017, nằm trong chương trình khuyến công, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện 65 đề án với tổng kinh phí ước thực hiện trên 10 tỷ đồng. 
 
Cụ thể, có 56 đề án khuyến công địa phương với kinh phí thực hiện 8,3 tỷ đồng và 9 đề án khuyến công quốc gia với nguồn kinh phí thực hiện 1,8 tỷ đồng. Từ hoạt động hỗ trợ này, nhiều doanh nghiệp của tỉnh đã được đầu tư, đổi mới trang thiết bị sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
 
Để triển khai các đề án có hiệu quả, Trung tâm Khuyến công tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn của các đơn vị nhằm đảm bảo hoàn thành đề án đúng tiến độ và sử dụng kinh phí đúng mục đích. 
 
DIỄM THƯƠNG
,
.