Kinh tế Lâm Đồng năm 2017 - bức tranh sáng
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Hai, 01/01/2018 (GMT+7)
Năm 2017, Lâm Đồng cũng như nhiều địa phương trong cả nước tuy gặp nhiều thuận lợi nhưng bên cạnh đó tình hình trong nước, quốc tế cũng nảy sinh không ít khó khăn, thách thức, phức tạp… Song với sự nỗ lực cố gắng, tích cực, chủ động, quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh, Lâm Đồng đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện. Trong đó, điều ghi nhận lớn lao là nền kinh tế tiếp tục phát triển.        
 
Thu hoạch hoa trong nhà kính. Ảnh: V.Báu
Thu hoạch hoa trong nhà kính. Ảnh: V.Báu
Với quyết tâm đột phá vươn lên, trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lâm Đồng đạt 8,16%, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ. Đơn cử: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.078 tỷ đồng (NQ 5.797 tỷ đồng), bằng 104,9% dự toán địa phương. GRDP bình quân đầu người 54,2 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu 552 triệu USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều tăng: cà phê nhân (+55,3%), rau (+19,5%), hoa tươi các loại (+9,8%), hàng dệt may (+16,5%). Khách du lịch đạt 5,9 triệu lượt, tăng 8,7% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 400 ngàn lượt (tăng 35,6%); ngày lưu trú bình quân 2,1 ngày. Một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Hàn Quốc, Canada, Úc… tăng nhanh. Trên lĩnh vực thu hút đầu tư, toàn tỉnh có 47 dự án được cấp mới, với tổng vốn đăng ký 5.595 tỷ đồng, quy mô diện tích trên 510 ha, bằng 87% về số dự án, bằng 227,3% về vốn và bằng 93,8% về diện tích so với năm 2016. Trong đó, có 7 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 1.331 tỷ đồng, 40 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 4.264 tỷ đồng. Năm 2016, có thêm 34 dự án đi vào hoạt động tuy nhiên cũng phải thu hồi 28 dự án. Đến nay, toàn tỉnh có 926 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 128.132 tỷ đồng, quy mô diện tích 74.421 ha… Dẫu nền kinh tế chưa thực sự mạnh nhưng với quan điểm đầu tư để tạo điều kiện bứt phá, năm qua, tổng mức đầu tư toàn xã hội của tỉnh đạt 23.500 tỷ đồng (NQ: 23.000-23.500 tỷ đồng), bằng 100% KH, tăng 2,2% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 33,2% GRDP. Tuy chưa như sự mong mỏi chủ quan mà do ảnh hưởng của yếu tố khách quan (thiên tai, dịch bệnh, thị trường…) tác động nhưng một con số cũng hết sức ấn tượng, thể hiện tâm huyết cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, đó là: Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 1,3% (NQ: 1-1,5%), trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2,5% (NQ 2-3%).
 
Nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh, Lâm Đồng tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Trong cơ cấu kinh tế, ngành nông - lâm - thủy sản chiếm tỷ lệ 46,8%, ngành công nghiệp - xây dựng 17,8% và ngành dịch vụ đạt 35,6%. Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp đã thúc đẩy năng suất, sản lượng nông sản tăng so với cùng kỳ. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) mở lên gần 51.800 ha, chiếm 20% tổng diện tích đất nông nghiệp. Nhiều mô hình liên kết sản xuất đạt kết quả cao. Số hộ nông dân liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp tăng 59% so với năm 2016, tăng gần 2 lần so với KH đề ra. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC kết hợp hình thành loại hình du lịch nông nghiệp thu hút sự quan tâm của du khách. Kinh tế tập thể thành lập thêm 58 HTX (tăng 163% so với KH, tăng 100% so với năm 2016), doanh thu bình quân 6,8 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân 80 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên khoảng 6 triệu đồng/tháng. Do ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp nên số lượng đăng ký thành lập mới 1.050 doanh nghiệp (tăng 14,5%), với số vốn đăng ký 6.700 tỷ đồng… 
 
Vừa qua, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII cũng là dịp vinh danh “Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đã khẳng định uy tín thương hiệu nông sản Đà Lạt - Lâm Đồng với trong nước, quốc tế. Khi chủ đương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, hợp với lòng dân, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được nhân dân đồng thuận, phát huy sức dân là chính nên toàn tỉnh đã có 72/117 xã đạt chuẩn NTM (61,54%) với những kết quả thực chất. 
 
Tuy còn đó những bất cập, hạn chế như: tăng trưởng kinh tế trên một số lĩnh vực chưa bền vững; liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị còn lúng túng; công nghiệp chế biến phát triển chậm… song kết quả phát triển kinh tế năm qua đã tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục tháo gỡ khó khăn và nhân lên quyết tâm “Hành động mạnh mẽ - đồng bộ của hệ thống chính trị” như chủ đề năm 2018 Tỉnh ủy đề ra nhằm đưa Lâm Đồng vững bước trên đường hội nhập. Niềm tin ấy sẽ là nguồn sức mạnh để các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở nỗ lực thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, bám sát chủ đề, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.
 
LAN HỒ 
,
.