Lạc Dương: Giảm 191 hộ nghèo
Cập nhật lúc 15:55, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)
UBND huyện Lạc Dương cho biết, trong năm 2017 vừa qua, Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện được phân bổ tổng cộng trên 7,736 tỷ đồng để triển khai các chương trình giảm nghèo trên địa bàn, trong đó ngân sách địa phương của huyện là 614 triệu đồng.
 
Trong số vốn này, huyện đã đầu tư cơ sở hạ tầng 5,56 tỷ đồng; duy tu sửa chữa đường 273 triệu đồng, hỗ trợ sản xuất cho người dân (cấp phân bón, giống cây trồng, vật nuôi...) trên 1,7 tỷ đồng, còn lại là các hoạt động khác. 
 
Một cuộc khảo sát của ngành chức năng huyện cuối năm cho biết, số hộ nghèo trên địa bàn huyện trong năm 2017 đã giảm được 191 hộ so với năm 2016, trong đó số hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm được 183 hộ. 
 
Toàn huyện hiện nay còn 484 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,9% (trong đó số hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn 472 hộ, chiếm tỷ lệ 10,9%.)
 
VIẾT TRỌNG
,
.