Lạc Dương: Năm 2018, phấn đấu thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc 08:17, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)
UBND huyện Lạc Dương cho biết đang đưa ra mục tiêu phấn đấu đưa xã Lát đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 này.
 
Lạc Dương hiện có 5 xã, 1 thị trấn trên địa bàn; trong 5 xã của huyện đã có xã Đa Nhim đạt 19/19 tiêu chí, hiện xã Đạ Sar đã hoàn tất 19/19 tiêu chí và đang hoàn thành thủ tục công nhận xã nông thôn mới; 3 xã còn lại gồm xã Lát đã đạt 15/19 tiêu chí (trong đó có 3 tiêu chí vừa đạt trong năm 2017); xã Đạ Chais đạt 13/19 tiêu chí (có 1 tiêu chí vừa đạt trong năm 2017) và xã Đưng K’Nớ đạt 10/19 tiêu chí (trong năm 2017 không đạt tiêu chí đã đăng ký). 
 
Trong năm 2017 vừa qua, Lạc Dương đã được phân bổ trên 10,8 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn trên 9,3 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề 700 triệu đồng; hỗ trợ đào ao hồ nhỏ tưới nước cho sản xuất nông nghiệp 220 triệu đồng, còn lại là các hoạt động khác.
 
Mục tiêu trong năm 2018 của Lạc Dương là duy trì 2 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên đồng thời ưu tiên, tập trung và huy động các nguồn lực để xã Lát hoàn thành 3 tiêu chí còn lại trong năm nay.
 
Trong dịp này, UBND huyện Lạc Dương cũng chỉ đạo UBND các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cộng đồng người dân trên địa bàn cùng chung tay đóng góp công sức cho công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 
 VIẾT TRỌNG
,
.