Lãi suất từ 6,5 - 9%/năm cho vay tái canh cà phê năm 2018
Cập nhật lúc 08:18, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)
Ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đang thông báo, hướng dẫn nông dân trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn vay tái canh cà phê trong năm 2018.
 
Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) áp dụng mức lãi suất trả nợ gốc và nợ lãi là 6,5%/năm đối với dư nợ cho vay trong thời gian ân hạn; sau thời gian ân hạn là 9%/năm. 
 
Thống kê giai đoạn 2013 - 2017, Agribank đã giải quyết cho vay gần 5.100 khách hàng là doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tái canh trồng mới và ghép cải tạo trên tổng diện tích gần 9.200 ha  cà phê, hiện dư nợ gần 680 tỷ đồng. Trong đó, Agribank tỉnh Lâm Đồng đã cho vay hơn 4.500 hộ tái canh gần 6.750ha diện tích cà phê,  hiện dư nợ gần 520 tỷ đồng.
 
VŨ VĂN
,
.