Lần đầu tiên, Lâm Ðồng có trên 1.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 1 năm
Cập nhật lúc 16:00, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)
Năm 2017, toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.113 doanh nghiệp thành lập mới. Đây là lần đầu tiên đạt con số trên 1000 doanh nghiệp thành lập mới trong vòng 1 năm, trong đó, số doanh nghiệp đăng ký qua mạng 8%. Tính đến 31/12/2017, toàn tỉnh có 7.299 ngàn doanh nghiệp còn hoạt động, tốc độ tăng 21%. Lâm Đồng sẽ đạt mốc 10 ngàn doanh nghiệp trong năm 2020. Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp đang hoạt động, có hơn 1000 doanh nghiệp không có địa chỉ rõ ràng.
 
PHẠM LÊ
 
,
.