Năm 2017, cấp mới hơn 2.800 mã số thuế
Cập nhật lúc 15:52, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)
Thời gian qua, ngành Thuế Lâm Đồng đã kịp thời giải quyết đăng ký cấp, đóng mã số thuế (MST) theo đúng quy trình cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, con dấu. Trong năm 2017 đã cấp mới 2.803 MST (tổ chức 1.416 MST, hộ cá thể 1.387 MST). Số MST tạm ngừng là 1.290 MST (tổ chức 255 MST, hộ kinh doanh 1.035 MST); ngừng kinh doanh đóng MST là 5.988 MST (tổ chức 1.129 MST, hộ kinh doanh 4.859 MST). Lũy kế tổng số MST đang hoạt động đến tháng 12/2017 là 35.996 MST, trong đó tổ chức 7.860 MST, hộ kinh doanh 28.136 MST.
 
P.L.H
,
.