NÔNG THÔN MỚI Ở ĐINH LẠC - DI LINH
Nhân dân làm chủ thể
Cập nhật lúc 08:27, Thứ Tư, 03/01/2018 (GMT+7)
Có thể nói, năm 2017 là năm toàn bộ hệ thống chính trị (từ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân) xã Ðinh Lạc, Di Linh đã có sự cố gắng nỗ lực rất cao, đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới. 
 
Mô hình trồng Lan hồ điệp đem lại hiệu quả kinh tế cao ở Đinh Lạc. Ảnh: H.Y
Mô hình trồng Lan hồ điệp đem lại hiệu quả kinh tế cao ở Đinh Lạc. Ảnh: H.Y

Qua hơn 5 năm tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, cuối năm 2016 xã Đinh Lạc đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (xã  đã về đích sớm trước 1 năm so với mục tiêu, kế hoạch đề ra). 
 
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã có được nhiều kết quả toàn diện, tích cực. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương: sản xuất cà phê cao sản, cà phê bền vững ở các thôn; trồng lúa, trồng bắp nguyên liệu làm thức ăn cho việc chăn nuôi bò sữa ở thôn Duệ và thôn Ka Quyll;  mô hình trồng dâu, nuôi tằm ở thôn Tân Phú hay phát triển đàn bò thịt ở thôn Ka Quyll; phát triển đàn bò sữa ở các thôn Tân Lạc… Hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu như điện, giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, chợ… được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; thu nhập bình quân của người dân đến cuối năm 2016 đạt 32 triệu đồng/người/năm (năm 2011 là 18 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,9% (năm 2011 là 13,4%). Cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trong các khu dân cư ngày càng được chú trọng. Dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân được nâng lên. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới được mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng. 
 
Thành công nhất của xã khi xây dựng nông thôn mới là huy động được sức mạnh của người dân, với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, “lấy sức dân để lo cho dân”, phát huy vai trò chủ động của cộng đồng xã hội. Từ đó, nhân dân tích cực đóng góp công sức, tiền của, đất đai để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Mô hình phát triển kinh tế trang trại, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả như tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững, tổ hợp tác chăn nuôi bò sữa; tổ hợp tác chăn nuôi heo VietGAP được thành lập ở các thôn; phong trào làm đường bê tông và mô hình sáng - xanh - sạch đẹp ở thôn Đồng Lạc 4; phong trào tự quản, Tiếng kẻng - cánh cổng an ninh ở các thôn Đồng Lạc 2, 3, 4; nhiều tập thể, cá nhân tại địa phương đã vận động nhân dân đóng góp 100% kinh phí để làm cầu, làm đường, làm hội trường thôn mà không cần đến vốn đối ứng của Nhà nước.
 
Ông Phan Hồng Vinh - Bí thư Đảng ủy xã cho rằng: Xây dựng nông thôn mới phải được gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phải thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp quan trọng hàng đầu. Làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng, dân bàn bạc, hiến kế, đóng góp công sức, tiền của và chủ động thực hiện là yếu tố quyết định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới. Điểm quan trọng là phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của mặt trận, đoàn thể. Đồng thời cần có cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Cần chú ý lồng ghép sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách của Nhà nước và các nguồn lực của nhân dân, của cộng đồng xã hội; việc huy động, đóng góp của người dân phải được thực hiện trên cơ sở thực sự tự nguyện, bàn bạc công khai, dân chủ.
 
HOÀNG YÊN
,
.