Ðơn giá mới cho 12 hạng mục phòng cháy, chữa cháy rừng
Cập nhật lúc 08:24, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)
Sở Tài chính Lâm Đồng vừa được phê duyệt bảng đơn giá mới để thanh, quyết toán cho 12 hạng mục phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2017-2018. 
 
Cụ thể, đơn giá làm giảm vật liệu cháy đối với rừng trồng giai đoạn II trên mỗi hecta hơn 3,7 triệu đồng (nhóm 1), gần 4,5 triệu đồng (nhóm 2) và hơn 5,5 triệu đồng (nhóm 3). Đơn giá này đối với rừng cảnh quan lần lượt gần 4 triệu đồng, hơn 4,7 triệu đồng và 5,8 triệu đồng. 
 
Các khoản tiền công chữa cháy rừng 295.000 đồng/công; rà sửa đường phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng hơn 3 triệu đồng/km; khoán phòng cháy, chữa cháy rừng trồng 400.000 đồng/ha/tháng; hợp đồng lực lượng tuần tra, trực cháy và chữa cháy rừng gần 4,7 triệu đồng/tháng; trực phòng cháy, chữa cháy rừng ngoài giờ làm việc của lực lượng kiểm lâm 31.000 đồng/giờ. 
 
Còn lại gồm các đơn giá như: 8 triệu đồng sửa chữa mỗi chòi canh lửa cố định; mỗi bảng nội qui bằng vật liệu xi măng xây dựng mới hơn 7,8 triệu đồng, sơn sửa 780.000 đồng; làm mới mỗi lán canh lửa 780.000 đồng, biển báo cấm lửa 125.000 đồng.             
 
MẠC KHẢI
,
.