QTDND Liên Nghĩa đạt dư nợ gần 410 tỷ đồng
Cập nhật lúc 08:25, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)
Ông Nông Văn Nội - Giám đốc QTDND Liên Nghĩa cho biết, năm 2017, QTDND Liên Nghĩa đã huy động vốn tại chỗ được gần 428 tỷ đồng, đạt 103,36% so với kế hoạch, tăng 6,3% so với năm 2016. Với việc huy động vốn tại chỗ đạt kết quả nêu trên đã tạo điều kiện để QTDND Liên Nghĩa nâng cao doanh số và dư nợ cho khách hàng vay vốn. Cụ thể, trong năm, QTDND Liên Nghĩa đã cho 3.392 lượt khách hàng vay vốn với doanh số gần 606,7 tỷ đồng, nâng dư nợ đến thời điểm 31/12/2017 lên gần 410 tỷ đồng, với 2.692 khách hàng còn dư nợ, đạt 127% so với kế hoạch, tăng 20,2% so với năm 2016. 
 
Cùng với việc thực hiện công tác huy động vốn, cho vay đạt kết quả tốt, năm qua công tác thẩm định hồ sơ vay vốn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và đôn đốc việc trả nợ đúng hạn cũng được QTDND Liên Nghĩa quan tâm thực hiện, nên đã giảm tỷ lệ nợ xấu xuống 0,1%, giảm 2,9% so với chỉ tiêu cho phép của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.
 
HOÀNG KIẾN GIANG
,
.