Tăng cường hoạt động tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp
Cập nhật lúc 08:31, Thứ Tư, 31/01/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành về tăng cường hoạt động của đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gặp phải, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong quá trình sản xuất - kinh doanh.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Lâm Đồng tiếp tục duy trì và phân công cán bộ thường trực tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp thông qua đường dây nóng và hộp thư điện tử đường dây nóng của tỉnh theo quy định. Ghi chép đầy đủ, trung thực, kịp thời tổng hợp những nội dung phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp gửi các sở, ngành, địa phương liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Định kỳ tháng quý, hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh của doanh nghiệp để công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên phổ biến thông tin tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp đến người dân, doanh nghiệp về phạm vi tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng và hộp thư điện tử đường dây nóng để người dân và doanh nghiệp biết nhằm có những phản ánh, kiến nghị phù hợp.
 
DIỄM THƯƠNG
,
.