Tích cực thi đua gắn với hoạt động chuyên môn
Cập nhật lúc 08:22, Thứ Ba, 30/01/2018 (GMT+7)
Ðó là nội dung được Hội nghị người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Lâm Ðồng tổ chức mới đây với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên (CBNV) và người lao động thuộc đơn vị.  
 
Lãnh đạo các chi nhánh nhận khen thưởng. Ảnh: L.Hoa
Lãnh đạo các chi nhánh nhận khen thưởng. Ảnh: L.Hoa

Sau 1 năm thực hiện chia tách, sáp nhập, mạng lưới hoạt động của Agribank Chi nhánh Lâm Đồng thu hẹp so với năm 2016, dẫn đến việc phát triển các hoạt động kinh doanh khó khăn hơn, việc cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng cao hơn và thị phần bị giảm sút. Nhưng, lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn cơ sở cùng đoàn viên và CBNV phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực, bảo đảm hoạt động kinh doanh bình thường; khuyến khích đoàn viên, người lao động tự giác, nỗ lực, cố gắng trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh cũng như tiếp nhận, ứng dụng, quản lý và vận hành hệ thống công nghệ hiện đại.
 
Năm 2017, Agribank Lâm Đồng có tỷ lệ tăng trưởng vốn huy động là 19,72%, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn hệ thống Agribank (14,6%), cao hơn mức tăng trưởng chung của các TCTD trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (15,02%); nguồn tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn (87,14%), cao hơn tỷ trọng tiền gửi dân cư của các TCTD trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (79,18%).  Tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn là 32,1% trên tổng nguồn vốn là cơ sở vững chắc để tăng trưởng dư nợ trung và dài hạn; tỷ lệ tăng trưởng dư nợ là 28,42%; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,119%/tổng dư nợ, thấp hơn mức bình quân chung của các TCTD ở Lâm Đồng (0,48%). 
 
Lợi nhuận khoán tài chính 250 tỷ đồng, đạt 147,06% kế hoạch năm 2017 Agribank giao; đạt 124,38% so với kế hoạch của Agribank Lâm Đồng. 
 
Tính đến cuối năm 2017, Agribank Chi nhánh Lâm Đồng có 265 CBNV, gồm 147 nữ (55,47%), với trên 90% có trình độ chuyên môn - nghiệp vụ từ đại học trở lên (nữ chiếm 52,8%), có điều kiện vật chất, phương tiện, trang phục và môi trường làm việc bảo đảm, phù hợp với quy định nhận diện của thương hiệu Agribank; các chính sách BHYT, BHXH, quyền và lợi ích hợp pháp khác của người lao động được quan tâm… và mức thu nhập bình quân khoảng 22 triệu đồng/người/tháng.
 
CBNV, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, phong trào văn nghệ - thể thao, công tác xã hội của hệ thống, của ngành và địa phương, gắn với nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể từng giai đoạn, góp phần nâng cao hiệu suất, hiệu quả lao động; tạo nên phong trào rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong văn hóa doanh nghiệp Agribank..., nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Agribank, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng…
 
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hòa - Giám đốc Agribank Lâm Đồng tổng hợp, tiếp thu và giải đáp những ý kiến của CBNV và người lao động về tổ chức hoạt động và những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Agribank Lâm Đồng. Ông Hòa cũng thẳng thắn phân tích những vấn đề và nguyên nhân chưa đạt được của Agribank Lâm Đồng trong năm qua, như: dù tăng trưởng cao nhưng thị phần giảm ở một số khu vực, nợ xấu giảm nhưng dư nợ cho vay cũng giảm, tăng trưởng dịch vụ chưa đồng đều, các chương trình hoạt động quảng bá của Agribank chưa đi vào chiều sâu...; đồng thời, yêu cầu các chi nhánh, phòng giao dịch tùy theo tình hình và địa bàn hoạt động phải có các giải pháp phù hợp, trong đó, chú trọng chính sách chăm sóc khách hàng; làm tốt công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh dịch vụ thu hộ, chi hộ, thanh toán hóa đơn, thu thuế, kiều hối… 
 
Năm 2018, Agribank Chi nhánh Lâm Đồng tiếp tục mục tiêu củng cố, ổn định, mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh, gắn với cơ chế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để giữ vững an toàn hệ thống, tăng cường đạo đức nghề nghiệp; tăng trưởng phù hợp với định hướng của Agribank và nhu cầu kinh tế địa phương; giữ vững vai trò chủ lực, chủ đạo trong hoạt động tín dụng ở khu vực nông nghiệp - nông thôn; phấn đấu nâng cao năng lực tài chính, phát triển thương hiệu và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo ổn định và cải thiện thu nhập, đời sống cho người lao động...
 
Hội nghị cũng tổ chức khen thưởng các chi nhánh trực thuộc, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động. Trong đó, ông Nông Nhật Sáng - Trưởng phòng Kế hoạch nguồn vốn được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 chi nhánh được khen thưởng xuất sắc toàn diện, 6 chi nhánh được khen thưởng xuất sắc theo tiêu chí; đặc biệt, lần đầu tiên Agribank Lâm Đồng triển khai phong trào thi đua giữa lãnh đạo các chi nhánh trực thuộc và có 15 lãnh đạo chi nhánh được khen thưởng vì điều hành tốt hoạt động của chi nhánh mình.
 
LÊ HOA
,
.