Tỷ lệ sống của cây trồng, vật nuôi được hỗ trợ đạt thấp
Cập nhật lúc 08:15, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)
Đó là kết luận của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Bảo Lâm khi tiến hành giám sát tình hình thực hiện đầu tư, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi từ năm 2013 đến tháng 7/2017 trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Theo đó, ngoài những kết quả đạt được thì việc chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi còn một số hạn chế, đó là: Một số xã chưa tổ chức quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi; nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ còn dàn trải, manh mún; hầu hết các chương trình đều phải có nguồn vốn đối ứng của người dân nên một số hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó tiếp cận được; việc tổng kết, đánh giá để nhân rộng mô hình chưa được các địa phương quan tâm đúng mức; một số mô hình chuyển đổi còn thiếu tính bền vững. Đặc biệt, Đoàn giám sát cũng kết luận tỷ lệ sống của vật nuôi còn thấp, một số hộ đã tự ý bán nguồn giống được cấp. Cụ thể, chỉ có 31 trong tổng số 90 con dê được cấp ở xã Lộc Bắc còn sống, 4/15 con bò được cấp ở xã Lộc Lâm bị chết, 4/10 hộ dân ở xã Lộc Đức đã tự ý bán bò được cấp… Tỷ lệ sống của cây trồng cũng thấp hơn rất nhiều so với thời điểm kiểm tra, nghiệm thu vào khoảng 70%, trong khi đó, kết quả kiểm tra, nghiệm thu đạt  80 - 90%. Thậm chí, sau một năm vẫn còn có hiện tượng cây chết, năng suất cây trồng ở một số địa phương thấp.
 
ÐÔNG ANH
,
.