BIDV Lâm Đồng được tặng cờ "Đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Tây Nguyên"
Cập nhật lúc 14:26, Thứ Ba, 27/02/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Trong năm 2017, dư nợ tín dụng của BIDV Lâm Đồng tăng trưởng mạnh, đạt 5.337 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2016. Mức tăng trưởng dư nợ tín dụng của BIDV Lâm Đồng cao hơn mức tăng trưởng của toàn hệ thống BIDV (17%) và toàn ngành ngân hàng tỉnh Lâm Đồng (18%). Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,21% luôn ở mức thấp so với toàn hệ thống (1,27%), đảm bảo chất lượng và an toàn trong hoạt động; tỷ lệ nợ nhóm II là 0,14% thấp hơn so với hệ thống (3,4%). 
 
BIDV Lâm Đồng cũng hoàn thành kế hoạch huy động vốn với mức tăng trưởng năm 2017 tăng 17% so với đầu năm. Huy động vốn khách hàng doanh nghiệp và huy động vốn dân cư tăng 15,8% so với năm 2016. Trong đó: mức tăng chủ yếu là khách hàng doanh nghiệp (28%), huy động vốn dân cư tăng 14%.
 
Trong năm 2017, BIDV Lâm Đồng đã tích cực triển khai các biện pháp để gia tăng huy động vốn ngay từ đầu năm như triển khai chính sách lãi suất phụ trội đối với khách hàng quan trọng, triển khai tốt các chương trình khuyến mãi… Lãi suất huy động vốn được ban hành kịp thời, đảm bảo tính linh hoạt và chủ động cho các lãnh đạo phòng nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh, thực hiện chính sách khách hàng và ổn định nền khách hàng. 
 
Với những kết quả đạt được trong năm 2017 Chi nhánh BIDV Lâm Đồng đã được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tặng cờ “Đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Tây Nguyên”.
 
P.L.H
,
.