Dư nợ tín dụng chính sách gần 97 ngàn hộ
Cập nhật lúc 08:47, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)
Năm 2017, doanh số cho vay của NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đạt 758.489 triệu đồng/31.761 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó, cho vay hộ nghèo 121.449 triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo 158.686 triệu đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 106.418 triệu đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 101.712 triệu đồng, cho vay học sinh sinh viên 42.544 triệu đồng. Doanh số thu nợ 584.586 triệu đồng, chiếm 77,1% doanh số cho vay.
 
Tính đến 31/12/2017, tổng dư nợ đạt 2.799.466 triệu đồng/96.951 hộ vay, tăng 172.946 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 6,6% so với đầu năm, hoàn thành 99,6% kế hoạch dư nợ. Đặc biệt, dư nợ cho vay vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn là 564.771 triệu đồng/17.829 hộ, chiếm tỷ lệ 20,2% tổng dư nợ; dư nợ đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số là 805.073 triệu đồng/29.488 hộ, chiếm tỷ lệ 28,8% tổng dư nợ. 
 
PHẠM LÊ
,
.