Gần 1.300 lao động được tạo việc làm mới
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)
Gần 1.300 lao động trên địa bàn huyện Đam Rông được tạo việc làm mới trong năm 2017. Trong đó, có gần 500 lao động đã qua đào tạo và 54 lao động tham gia xuất khẩu lao động. Nhờ đó, đã góp phần giúp lao động có việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống. 
 
Để có được kết quả trên, trong năm qua, ngành chức năng huyện đã tăng cường công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đặc biệt tập trung đào tạo các nghề phù hợp để lao động dễ vận dụng vào thực tế ở địa phương để tự tìm kiếm việc làm; tích cực tuyên truyền, vận động lao động tham gia xuất khẩu lao động, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ hỗ trợ lao động tham gia xuất khẩu.
 
ÐAM TRỌNG
,
.