Hội đồng quản trị NHCSXH Lâm Đồng họp triển khai công tác năm 2018:
Kết quả hoạt động thể hiện hiệu quả nguồn vốn vay
Cập nhật lúc 16:29, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 2/2/2018, Ban đại diện (BĐD) Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH tỉnh Lâm Đồng họp triển khai công tác năm 2018. Đến dự có các thành viên BĐD và Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn của NHCSXH tỉnh Lâm Đồng.
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Yên chủ trì Hội nghị
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Yên chủ trì Hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của NHCSXH cho biết, Ban đại diện các cấp đã bám sát các Chỉ thị của Đảng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐQT NHCSXH và NHCSXH Việt Nam tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách (TDCS) xã hội; duy trì họp theo định kỳ, ban hành Nghị quyết chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội. NHCSXH đã triển khai các chương trình TDCS sát với thực tế, gắn với giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 
 
Năm 2017, Chi nhánh NHCSXH tỉnh hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, huy động vốn đạt 179,5% kế hoạch, nhận vốn ủy thác đầu tư tại địa phương đạt 123,6% kế hoạch, dư nợ đạt 99,6% kế hoạch; doanh số thu nợ 584.586 triệu đồng (chiếm 77,1% doanh số cho vay trong năm), doanh số cho vay 758.489 triệu đồng với 31.761 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Tỷ lệ nợ quá hạn còn 0,17%, tỷ lệ Tổ TK&VV xếp loại tốt bình quân hàng tháng chiếm 90,5%, tỷ lệ thu lãi đạt 101%, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài sản và kho quỹ; duy trì nề nếp hoat động tại Điểm giao dịch xã với tỷ lệ giải ngân 80%, thu nợ 76,3%, thu lãi 97,7%; công khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành về TDCS xã hội.
 
Từ nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH trong năm đã giúp cho 3.166 lượt hộ nghèo, 4.136 lượt hộ cận nghèo, 2.641 hộ mới thoát nghèo được vay vốn; giải quyết việc làm cho 1.891 lao động; tạo điều kiện cho 3.312 lượt HS-SV có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập; giúp 8.572 hộ sống ở vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn và giúp 297 hộ nghèo vay vốn để làm nhà ở. Qua đó góp phần vào việc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,9%, giảm 1,3% so với đầu năm.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong chỉ đạo điều hành và trong hoạt động của NHCSXH còn một số khó khăn, tồn tại, như: Thành viên BĐD cấp huyện thực hiện kiểm tra giám sát không đạt số lượng tối thiểu Tổ TK&VV, hộ vay theo chương trình kiểm tra của BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh; một số thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã chưa quan tâm kiểm tra giám sát một thôn, một số Tổ TK&VV và hộ vay trên địa bàn hàng quý; một số Hội Đoàn thể cấp xã chưa kịp thời kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay.
 
Nhiều thành viên BĐD HĐQT phát biểu ý kiến
Nhiều thành viên BĐD HĐQT phát biểu ý kiến

Năm 2018, BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho BĐD HĐQT NHCSXH các cấp, NHCSXH tỉnh và các hội đoàn thể, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể là, hoàn thành vượt 5% chỉ tiêu huy động vốn so với kế hoạch được giao, hoàn thành 100% chỉ tiêu dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn nhỏ hơn 0,17%/tổng dư nợ, không có xã có nợ quá hạn trên 0,5%, không phát sinh nợ chiếm dụng, tỷ lệ Tổ TK&VV xếp loại tốt đạt từ 95% trở lên, không có Tổ TK&VV xếp loại kém. Năm 2018, NCSXH sẽ thực hiện thí điểm chuyển một số Tổ TK&VV hoạt động tốt thành Tổ hợp tác tiết kiệm vay vốn.
 
Ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chỉ đạo: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đều tốt, trừ chỉ tiêu về độ che phủ rừng còn thiếu. Các hoạt động tín dụng và hệ thống ngân hàng có kết quả tích cực. NHCSXH là một trong 50 tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn và là đơn vị có nguồn vốn hoạt động lớn, dư nợ tín dụng lớn, nhưng hoạt động tín dụng của NHCSXH không có tài sản bảo đảm như các ngân hàng khác, mà tỷ lệ nợ quá hạn 0,17%, tỷ lệ thu lãi đạt 101%, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài sản và kho quỹ là thành tích rất tốt, rất đáng biểu dương... Vấn đề tín dụng đen đang hoạt động ngầm ở các địa phương, nhưng chỉ có ngành Công an có chức năng kiểm tra; tín dụng đen thường tiếp cận với người khó khăn, các khoản vay của NHCSXH không lớn, nhưng không nên để trường hợp người vay vốn đến hạn trả nợ phải vay tín dụng đen...

LÊ HOA
,
.