Năm 2018: Công ty Ðiện lực Lâm Ðồng phấn đấu sản xuất điện vượt 15 triệu kWh
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)
Theo báo cáo của Công ty Điện lực Lâm Đồng, năm 2017, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty đã thực hiện tốt một số mặt công tác như bảo đảm cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất và an sinh xã hội. Công tác chống tổn thất điện năng đã được các đơn vị quan tâm nên kết quả thấp hơn cùng kỳ và thấp hơn kế hoạch. Trong năm 2017, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã xây dựng các phương án và triển khai thực hiện đảm bảo cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương như: thực hiện tốt việc cấp điện cho các thành phần phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh; đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của địa phương. Tổng sản lượng điện lưới toàn tỉnh năm 2017 đạt 1.149,24 triệu kWh, tăng 5,35% so với cùng kỳ năm 2016. 
 
Trong năm 2017, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã sản xuất được 16,88 triệu kWh, đạt 112,54% kế hoạch Tổng Công ty giao (15 triệu kWh). Trong đó, sản lượng điện thương phẩm năm 2017 của Công ty Điện lực Lâm Đồng là 1.067,4 triệu kWh, đạt 95,73% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1.115 triệu kWh) và tăng 6,1% so với thực hiện năm 2016 (1.006 triệu kWh).
 
Dự kiến năm 2018, Công ty sẽ phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó để đạt mục tiêu đạt sản lượng điện sản xuất  trên 15 triệu kWh trong năm 2018, trong đó điện thương phẩm sẽ phấn đấu đạt 1.115 triệu kWh.           
 
N.THU
,
.