Phối hợp chặt chẽ tạo hiệu quả toàn diện trong quản lý thuế
Cập nhật lúc 08:46, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)
Công tác phối hợp giữa ngành Thuế với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách của từng cấp. Các bên chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế chặt chẽ, hiệu quả, gắn với tham gia công tác quản lý thuế, thu thuế, hoàn thành tốt công tác thu ngân sách...  
 
Ông Trần Phương - Phó Cục trưởng Cục Thuế trao Giấy khen cho các cá nhân của các tổ chức đoàn thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý thuế
Ông Trần Phương - Phó Cục trưởng Cục Thuế trao Giấy khen cho các cá nhân của các tổ chức đoàn thể
có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý thuế

Thực hiện quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQVN, Hội LHPN và Hội CCB các cấp, cơ quan thuế chủ động cung cấp tài liệu, văn bản chính sách thuế, tình hình kết quả thu thuế để UBMTTQ và các tổ chức thành viên kịp thời thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật thuế, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế.
 
UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với cơ quan thuế cùng cấp bố trí cán bộ phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch; qua đó, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ ngành Thuế, MTTQ, các đoàn thể, nhất là cấp cơ sở và khu dân cư, trở thành lực lượng nòng cốt giúp cơ quan thuế thực hiện công tác vận động và quản lý thuế tại cơ sở, đảm bảo tiến độ thu theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều nơi tổ chức ngày hội thu lệ phí môn bài, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến từng thôn, khu phố, được nhân dân ủng hộ, tạo thành phong trào, mang lại hiệu quả cao, góp phần hoàn thành công tác thu nộp thuế, phí trước thời hạn. 
 
Ngành Thuế chủ động công khai, minh bạch các chính sách thuế, mức thuế khoán, thông tin người nộp thuế vi phạm... tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, người nộp thuế; đồng thời, giúp cho MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia giám sát hoạt động của cơ quan thuế, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế. Nhiều địa phương thường xuyên phối hợp tổ chức đánh giá tình hình thu ngân sách trên địa bàn, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trở thành tiêu chí bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Các vấn đề vướng mắc của nhân dân được Ban vận động chủ động giải thích kịp thời, hạn chế tình trạng thắc mắc khiếu nại tập thể, không có những điểm nóng trên địa bàn.
 
Tuy nhiên, việc triển khai các nội dung phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động ở một số nơi vẫn còn hình thức, chưa được quan tâm, chưa thật sự gắn kết đồng bộ giữa chính quyền, ngành Thuế với Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên, nhất là ở cơ sở và khu dân cư. 
 
Một số địa phương triển khai kế hoạch và các giải pháp phối hợp vận động chậm; bố trí thời gian, thời điểm vận động chưa phù hợp, nên hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận người nộp thuế chưa tốt, vẫn còn tình trạng nợ đọng, dây dưa, chiếm dụng tiền thuế.
 
Năm 2018, công tác phối hợp tập trung đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, lề lối làm việc, tác phong phục vụ nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Tài chính năm 2017 (ngày 8/1/2018) là cùng với Ủy ban MTTQVN phát động phong trào “Doanh nghiệp nói không với chi phí bôi trơn”, và thông điệp “Cán bộ ngành tài chính nói không với phong bì”; nâng cao kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ công chức, hội viên làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phối hợp vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế tại địa phương, cơ sở... đồng hành cùng phương châm của Chính phủ năm 2018 là “Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Ông Lê Duẩn - Phó Chủ tịch MTTQ thành phố Bảo Lộc: 

Năm 2017, Bảo Lộc về đích cả về thu NSNN và thuế phí, đạt 124% dự toán ngân sách. Dù có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có những khó khăn nhất định trong công tác thu ngân sách. UBMTTQ đã duy trì quy chế phối hợp và đưa các tiêu chí đến phường xã, khu dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Gia đình văn hóa, Khu phố văn hóa, tạo thành mạng lưới rộng khắp trên toàn địa bàn; đưa tiến độ thực hiện thu NSNN vào các buổi họp giao ban hằng tháng, hằng quý. Chi cục Thuế thường xuyên thông báo tình hình thu thuế, nợ thuế, chậm thuế; đồng thời, thông qua cán bộ tư vấn thuế động viên nhắc nhở  người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ… Năm 2018, những yếu tố chưa đạt của năm trước, MTTQ sẽ tìm cách khắc phục và tiếp tục phát huy quy chế phối hợp để đạt được những kết quả tốt nhất trong công tác thu NSNN.
 
Ông Nguyễn Hữu Chính - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Di Linh:

80% cán bộ chủ chốt cấp xã ở Di Linh là thành viên Hội CCB. Khi có quy chế phối hợp, chúng tôi lồng ghép vào hoạt động giao ban cụm. Trong tập huấn nghiệp vụ, cán bộ thuế được mời đến phổ biến chủ trương chính sách thuế và gửi văn bản thuế đến từng chi hội; tổ chức quán triệt với BCH xây dựng kế hoạch hành động, tập trung vào những địa bàn còn hạn chế và có những vấn đề nổi cộm... Kết hợp cùng chi cục thuế giải quyết những vấn đề nổi cộm về chính sách thuế; cùng cán bộ thuế cơ sở đến gặp, ghi nhận và bàn cách tháo gỡ; với cấp huyện, các trường hợp chây ỳ sẽ kiểm tra, giám sát... tạo nên hiệu quả rõ ràng từ công tác phối hợp vận động, tuyên truyền. Năm 2017, vẫn còn những hạn chế là công tác giao ban để rút kinh nghiệm chưa liên tục, vẫn theo hình thức tập trung vào vùng trọng điểm, chưa chú trọng vùng sâu, vùng xa.
 
Bà Phạm Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Ðạ Huoai:
 
Hội LHPN luôn xác định, công tác phối thực hiện nghĩa vụ thuế là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của công tác Hội. Chính sách, pháp luật thuế được lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, tọa đàm, tập huấn... hoặc loa phát thanh, tờ rơi... Nhiều tập thể, cá nhân gương mẫu trong việc chấp hành tốt nghĩa vụ thuế và trở thành điển hình trong tuyên truyền, vận động chị em ở địa phương. Hội cũng chủ động phối hợp với Chi cục Thuế nắm bắt tình hình, kịp thời động viên, nhắc nhở những đối tượng có biểu hiện nợ đọng hay vi phạm pháp luật thuế.
 
Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Ðà Lạt:
 
Năm 2017, Đà Lạt không những có số thu tuyệt đối tăng, mà tỷ lệ tăng trưởng thuế cũng cao. 86 cán bộ công chức thuế hoàn thành 112 tỷ tiền thuế, do chủ động tham mưu với UBND thành phố giao chỉ tiêu thuế xuống từng địa bàn, từng đội thuế, từng sắc thuế; thành lập đoàn chống thất thu trong các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, khách sạn, ăn uống, dịch vụ, đôn đốc nợ... Đồng thời, chi cục thuế phối hợp tốt với MTTQ và các hội đoàn thể chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế, gắn với các phong trào tại khu dân cư. Trong các cuộc họp dân tại tổ dân phố, lồng ghép và nhắc nhở việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế... Công tác phối hợp thu thuế được triển khai rộng khắp đến từng tổ dân phố, từng khu dân cư, lập danh sách các hộ chưa nộp thuế, đánh giá và đề ra các giải pháp cho từng tháng, từng quý; đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị nợ thuế; đồng thời, gặp gỡ, trao đổi để ghi nhận những vướng mắc của cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức trong việc tuân thủ pháp luật thuế.
 
Ông Phạm Văn Trường - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lâm Hà:
 
Đây là năm thứ 5 liên tục Lâm Hà đạt các chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn, với kết quả thu NSNN năm 2017 đạt 221%, trong đó, thuế phí tăng trưởng 30%... Ngoài chỉ đạo của các cấp và nỗ lực của ngành thuế, chính công tác phối hợp tốt đã góp phần làm nên kết quả trên. Ngay từ đầu năm, các thành viên MTTQ, Hội phụ nữ, cựu chiến binh tiến hành rà soát các đối tượng kinh doanh trên địa bàn, tư vấn doanh thu và quyết toán thuế; phối hợp trong đôn đốc nợ xuyên suốt năm 2017. Năm 2018, sẽ tiếp tục phối hợp để triển khai các nhóm giải pháp, phấn đấu hoàn thành và tiếp tục vượt mức các chỉ tiêu được giao.
L.HOA (ghi)
 
LÊ HOA
,
.