Sơ kết công tác phối hợp tham gia quản lý thuế năm 2018:
Vai trò quan trọng của các tổ chức đoàn thể trong công tác thu thuế
Cập nhật lúc 19:24, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 2/2/2018, Cục Thuế Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp tham gia quản lý thuế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
 
Qua đó,  đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Quy chế, Kế hoạch, Chương trình phối hợp tham gia quản lý thuế với Ủy ban MTTQVN, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) và đề ra nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục thực hiện cho năm 2018.Tham dự Hội nghị có đại diện Ban thường trực và các Ban thuộc Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Cục Thuế và các phòng thuộc Cục Thuế và các chi cục thuế; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Hội LHPN tỉnh, Hội CCB tỉnh, huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các sở ngành.
 
UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng khen tặng các tập thể thực hiện tốt công tác phối hợp
UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng khen tặng các tập thể thực hiện tốt công tác phối hợp

Báo cáo của ngành Thuế cho thấy, chưa có năm nào các chỉ tiêu thu thuế đạt thành tích tốt như năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà là 6.446,1 tỷ, đạt 111% dự toán địa phương và bằng 119% so năm 2016. Trong đó tổng thu thuế, phí là 3.926,6 tỷ, đạt 103% dự toán địa phương và bằng 116% so năm 2016, 12/12 địa phương thu đạt và vượt dự toán năm 2017, và 12/12 địa phương thu tăng so năm 2016. Ngành Thuế đã tổ chức các ngày hội thu thuế tại các địa bàn huyện, thành phố trong tỉnh để nâng cao hiệu quả thu thuế và nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế trong cộng đồng dân cư; tổ chức hội nghị tuyên dương, tôn vinh các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2017. 
 
Hội nghị khẳng định, ngoài nỗ lực của riêng ngành Thuế còn là công tác phối hợp với Ủy ban MTTQVN, Hội LHPN, Hội CCB các cấp trong nhiều hoạt động, phát huy vai trò của cán bộ hội các cấp trong việc khuyến khích các hộ kinh doanh khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và thực hiện nghĩa vụ thuế; giới thiệu, lồng ghép chính sách pháp luật thuế đến người dân: đồng thời, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan thuế, tạo sự đồng thuận của nhân dân và người nộp thuế, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế; kiểm tra tình hình thực hiện quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa ngành Thuế với MTTQVN và các tổ chức thành viên tại một số địa phương; khen thưởng các tổ chức, cá nhân phối hợp tốt vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2017. 
 
Cơ quan thuế chủ động cung cấp tài liệu tuyên truyền, văn bản chính sách thuế, tình hình kết quả thu thuế để Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên kịp thời thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách pháp luật thuế; phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tin, bài, phóng sự, tờ rơi, tập huấn… và nhiều hình thức tuyên truyền khác về chính sách, pháp luật thuế, những hoạt động của ngành thuế và những tổ chức, cá nhân điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế…
 
Năm 2018, công tác phối hợp được thực hiện theo hướng đổi mới lề lối làm việc, tác phong phục vụ nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành Tài chính năm 2017 (ngày 8/1/2018) là cùng với Ủy ban MTTQVN phát động phong trào “Doanh nghiệp nói không với chi phí bôi trơn” và thông điệp “Cán bộ ngành Tài chính nói không với phong bì”; nâng cao kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ công chức, hội viên làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phối hợp vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế tại địa phương, cơ sở... gắn với thực hiện tốt phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 đó là “Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả” nhằm phối hợp tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp thu thuế, đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách 2018 của địa phương.
 
Đại diện các hội, đoàn thể và các chi cục thuế có tham luận về công tác phối hợp và rút ra những bài học, giải pháp để công tác phối hợp hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQVN tỉnh khen thưởng 62 tập thể và 41 cá nhân của ngành Thuế làm tốt công tác phối hợp; Cục Thuế cũng khen thưởng 54 tập thể và 36 cá nhân của các sở, ngành, cơ quan truyền thông và huyện, xã có thành tích trong công tác vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2017.
 
LÊ HOA
,
.