Xứng đáng đầu tàu tín dụng nông nghiệp - nông thôn của tỉnh
Cập nhật lúc 08:39, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)
Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong điều hành hoạt động, kiểm soát được chất lượng tín dụng, đồng lòng nỗ lực cao trong công tác huy động vốn…, Agribank chi nhánh Lâm Ðồng năm 2017 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra, đi đầu trong các hoạt động tín dụng về nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Lâm Ðồng…
 
Nhiều chi nhánh của Agribank Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017 được khen thưởng. Ảnh: L. Hoa
Nhiều chi nhánh của Agribank Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017 được khen thưởng. Ảnh: L. Hoa

Trong bối cảnh Việt Nam đạt được những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, với mức tăng trưởng GDP cao nhất trong vòng 7 năm qua (đạt 6,81%), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác, Argibank chi nhánh Lâm Đồng qua 1 năm hoạt động theo mô hình mới đã đạt tốt các chỉ tiêu, có mức tăng trưởng cao hơn so với nhiều năm, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
 
Năm 2017, Agribank Lâm Đồng có tổng nguồn vốn huy động đạt 8.103 tỷ đồng, có tỷ lệ tăng trưởng 19,72%, trong đó, tiền gửi dân cư là 7.061 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 87,14% trên tổng nguồn vốn; tổng dư nợ 11.141 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 28,42%, gồm 100% là dư nợ nội tệ; tỷ lệ nợ xấu 0,119%/tổng dư nợ; lợi nhuận khoán tài chính 250 tỷ đồng, đạt 147,06% kế hoạch năm 2017 Agribank giao và đạt 124,38% so với kế hoạch của Agribank Lâm Đồng. Nhiều chi nhánh trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đứng đầu các chỉ tiêu thi đua, như: Lộc Phát, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Đức Trọng, Đà Lạt.
 
Điểm mạnh của Agribank Lâm Đồng trong năm qua là đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và kiểm soát chất lượng tín dụng, tập trung ưu tiên vốn đáp ứng nhu cầu cho vay phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn; khuyến khích nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT). 
 
Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của Agribank Lâm Đồng đạt 9.808 tỷ/13.825 tỷ chung toàn hệ thống, tăng 2.589 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 35,86%) so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 88,04% tổng dư nợ, với 25.281 hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã còn dư nợ. 
 
Trong đó, cho vay tái canh cà phê đạt 231 tỷ đồng, với 2.032 hộ vay vốn còn dư nợ và cho vay nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch 86,4 tỷ đồng. Cơ cấu cho vay của Agribank Lâm Đồng phù hợp với nhiệm vụ chính trị hàng đầu là phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn; cũng như chủ trương chuyển đổi đầu tư, chú trọng hơn trong phát triển các ngành nghề ở nông thôn, nhằm thay đổi cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới tại 76 xã đạt 6.792 tỷ đồng, tăng 1.427 tỷ đồng so với đầu năm, với 19.448 khách hàng còn dư nợ.
 
Agribank Lâm Đồng cũng phối hợp tốt với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ triển khai công tác cho vay qua tổ theo thỏa thuận đã ký giữa Agribank và các Hội; tích cực tuyên truyền, quảng bá việc thực hiện các sản phẩm tín dụng của Agribank sâu rộng đến người dân. Kết quả cho vay qua tổ, hội đạt 11,53 tỷ đồng với 12 tổ và 156 thành viên vay vốn; gồm: cho vay Hội Nông dân 6,7 tỷ đồng, 7 tổ, 86 thành viên và cho vay Hội Phụ nữ 4,86 tỷ đồng, 5 tổ, 70 thành viên.
 
Với chính sách huy động vốn linh hoạt, đúng với quy định của Nhà nước, phù hợp với diễn biến thị trường và địa bàn, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động của Agribank Lâm Đồng (19,72%) cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn hệ thống Agribank (toàn hệ thống Agribank tăng 14,6%) và cao hơn mức tăng trưởng chung của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (15,02%). Nguồn tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn (87,14%), cao hơn tỷ trọng tiền gửi dân cư của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (79,18%); tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn là 32,1% trên tổng nguồn vốn là cơ sở vững chắc để tăng trưởng dư nợ trung và dài hạn.
 
Ông Trương Quốc Thụ - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cho biết: Năm 2017 là năm toàn ngành ngân hàng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu. Toàn địa bàn Lâm Đồng có 49 đầu mối tổ chức tín dụng và 105 phòng giao dịch, với mật độ tổ chức tín dụng dày đặc ở Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà làm tăng tính cạnh tranh trong hoạt động tín dụng, gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng, thì kết quả của Agribank Lâm Đồng trong năm qua xứng đáng là đầu tàu tín dụng trên địa bàn. Agribank Lâm Đồng cũng là nhân tố quan trọng trong thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm, tiếp xúc cử tri và các hoạt động phong trào khác…     
 
LÊ HOA
,
.