152 tỷ đồng đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia
Cập nhật lúc 08:39, Thứ Ba, 06/03/2018 (GMT+7)
Với hơn 152 tỷ đồng nguồn vốn phân bổ từ ngân sách trung ương, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định phân bổ cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững từ nay đến hết năm 2018. 
 
Trong đó phân bổ hơn 78 tỷ đồng nguồn vốn cho 117 xã xây dựng nông thôn mới thuộc 12 huyện, thành trong tỉnh Lâm Đồng. Nhiều nhất ở huyện Di Linh với 18 xã ( gần 9,7 tỷ đồng); ít nhất ở TP Đà Lạt với 4 xã (hơn 2 tỷ đồng). 
 
Còn lại 74 tỷ đồng phân bổ các chương trình giảm nghèo gồm 3 tiểu dự án Chương trình 30a như: đầu tư cơ sở hạ tầng; phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Và Chương trình 135 với các tiểu dự án tiêu biểu được triển khai là: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn; nhân rộng mô hình giảm nghèo đến các thôn; nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện chương trình…
 
VĂN VIỆT
,
.