Ðam Rông thu ngân sách tăng mạnh
Cập nhật lúc 09:02, Thứ Tư, 07/03/2018 (GMT+7)
Đến hết tháng 2/2018, tỷ lệ thu ngân sách nhà nước (NSNN) của huyện Đam Rông đã đạt 44% dự toán; trong đó, các khoản thu do ngành thuế quản lý đã đạt 47%, tăng hơn 500% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Đam Rông là huyện có dự toán thu thấp thứ hai (sau Cát Tiên) trong tỉnh, nên số thu dù tăng rất mạnh, nhưng giá trị tuyệt đối thấp. Cùng có số thu tăng trưởng mạnh sau 2 tháng, là Đạ Huoai (33%), Di Linh (28%); các địa phương khác đạt mức 13-22%.
 
Tính chung cả tỉnh, sau 2 tháng đầu năm, tỷ lệ thu NSNN đạt 18%, bằng 142% so với cùng kỳ; trong đó, các khoản thu do ngành thuế quản lý đạt 19%, tăng 147% so với cùng kỳ, với khoản thu đạt tốt nhất là lệ phí môn bài (84%).
 
PHẠM LÊ
,
.