Đam Rông gieo cấy trên 700 ha lúa nước vụ Đông Xuân
Cập nhật lúc 08:46, Thứ Hai, 12/03/2018 (GMT+7)
Trên 700 ha lúa nước vụ Đông Xuân năm 2018 đã được các hộ dân trên địa bàn huyện Đam Rông gieo cấy tính đến thời điểm này, chiếm trên 80% kế hoạch. Điều đáng nói, các hộ dân chỉ sử dụng 30% lượng giống mới như: Khang Dân 18, Hương Thơm HT 01, còn lại là các giống lúa cũ như: OM 6161, PC 6 được các hộ dân tận dụng từ những năm trước. 
 
Được biết, nông nghiệp huyện và các xã đang triển khai các biện pháp đảm bảo nước tưới phục vụ gieo cấy lúa nước; đồng thời vận động các hộ dân khẩn trương gieo cấy nhằm đảm bảo kế hoạch 850 ha lúa nước vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện. 
 
Đam Trọng
,
.