Đơn Dương: Tập trung đầu tư xây dựng cơ bản
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Tư, 28/03/2018 (GMT+7)
Thông tin từ UBND huyện Đơn Dương cho biết, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn đang được địa phương huyện khẩn trương triển khai đầu tư. Trong đó, công trình chuyển tiếp là 15 công trình (1 công trình ngân sách Trung ương; 6 công trình ngân sách tỉnh và Trung ương; 8 công trình ngân sách huyện) với tổng mức đầu tư 237,866 tỷ đồng, vốn cấp năm 2018 là 55,750 tỷ đồng, đã giải ngân được 19,842 tỷ đồng, đạt 35,6% (hiện còn 7 công trình đang thi công). Công trình đầu tư mới là 27 công trình, tổng mức đầu tư 139,511 tỷ đồng, vốn cấp năm 2018 là 65,722 tỷ đồng. Những công trình này đang được lựa chọn nhà thầu.
 
Bên cạnh đó, huyện cũng đang thực hiện lập Quy hoạch chung đô thị D’Ran; quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đối với thị trấn Thạnh Mỹ và D’Ran; đồ án điều chỉnh quy hoạch khu trung tâm xã Tu Tra.
 
HOÀNG YÊN
,
.