Ðến năm 2020, tổng đàn bò sữa của huyện Di Linh đạt 2.000 con
Cập nhật lúc 16:23, Thứ Năm, 01/03/2018 (GMT+7)
Đó là một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà UBND huyện Di Linh đưa ra tại Hội nghị phát triển chăn nuôi bò sữa năm 2018 được tổ chức mới đây tại xã Đinh Lạc. 
 
Qua hai năm triển khai Đề án phát triển bò sữa, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khả quan. Đến nay, toàn huyện có 21 hộ nuôi với tổng đàn 239 con bò sữa (118 con đã cho sữa, 59 con hậu bị và bê 62 con). Với năng suất sữa bình quân đạt 19 lít/ngày/con thì các hộ nuôi với qui mô lớn từ 23 - 40 con (trong đó, có từ 12 - 25 con đang cho khai thác sữa) cho lợi nhuận từ 550 triệu đến 1,4 tỷ đồng/năm.
 
Để đạt được quy mô tổng đàn bò sữa toàn huyện từ 700 đến 1.000 con trong năm 2018 và đạt quy mô tổng đàn toàn huyện lên 2.000 con đến năm 2020, huyện Di Linh đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân về chăn nuôi bò sữa; tạo điều kiện thuận lợi cho hộ chăn nuôi được tiếp cận nguồn vốn vay; các chính sách tín dụng chăn nuôi bò sữa… Đồng thời, kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có chính sách, cơ chế cụ thể để khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển chăn nuôi bò sữa nhất là chính sách hỗ trợ về con giống; hỗ trợ xây dựng quy trình chăn nuôi VietGAP; tư vấn, hỗ trợ để thành lập hợp tác xã chăn nuôi bò sữa và có cơ chế hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bò sữa về giống, tư vấn kỹ thuật và ký hợp đồng với các hộ đăng ký nuôi ban đầu.
 
NDONG BRỪM
,
.