Giải ngân 260 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách
Cập nhật lúc 09:51, Thứ Năm, 08/03/2018 (GMT+7)
Thống kê trong 2 tháng đầu năm 2018, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí trực tiếp nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách cho các công trình dự án hơn 2.570 tỷ đồng, trong đó giải ngân hơn 260 tỷ đồng, đạt hơn 10% so với kế hoạch cả năm.
 
Trong đó bao gồm nguồn thu chuyển quyền sử dụng đất 118 tỷ đồng bố trí cho Quỹ Phát triển đất của tỉnh; hoàn trả kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất ở Cát Tiên, hoàn trả Trái phiếu Chính phủ đầu tư dự án xây dựng ký túc xá tập trung thành phố Đà Lạt, trả nợ đọng xây dựng cơ bản…
 
Tiếp theo nguồn thu xổ số kiến thiết gần 120 tỷ đồng trả nợ kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn. Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hoàn trả khoản ứng trước hơn 117 tỷ đồng ngân sách trung ương đầu tư tuyến đường Lộc Bắc - Đạ Tẻh.  
 
Tính chung nguồn ngân sách tập trung tỉnh Lâm Đồng trong 2 tháng đầu năm 2018 đã giải ngân ước đạt 110 tỷ đồng, bằng 16,3% kế hoạch.         
 
VŨ VĂN
,
.