Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững
Cập nhật lúc 09:05, Thứ Ba, 06/03/2018 (GMT+7)
Ngày 5/2, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tổ chức cuộc họp thống nhất việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018. Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 với chủ đề “kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững” hướng tới trách nhiệm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trách nhiệm tiêu dùng thông minh của người tiêu dùng. Một trong những hoạt động của Ngày Quyền của người tiêu dùng là tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng như tổ chức các hoạt động tri ân người tiêu dùng, hỗ trợ bảo hành sản phẩm, tư vấn sử dụng sản phẩm an toàn tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại... Đại diện doanh nghiệp ký cam kết sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng, tổ chức tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hướng tới người tiêu dùng. Quyền của NTD và các chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền người tiêu dùng được tuyên truyền rộng rãi, góp phần xây dựng ý thức cho cộng đồng về sản xuất và tiêu dùng bền vững.                       
 
D Q
,
.