Lạc Dương đào mới 23 ao, hồ nhỏ
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Hai, 12/03/2018 (GMT+7)
Nhằm tăng cường các biện pháp tưới tiêu và ứng phó hạn hán đối với cây trồng trong năm 2018, huyện Lạc Dương vừa thông qua kế hoạch đào 23 ao, hồ nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, tổng kinh phí ước tính hơn 304 triệu đồng.
 
Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm gần 64%; vốn đối ứng của người được hưởng lợi khoảng 36%. Cụ thể, cơ chế hỗ trợ giá trị ca máy đào ao, hồ nhỏ tối đa 70% tại địa bàn thôn, xã nghèo, đặc biệt khó khăn; 50% đối với địa bàn thôn, xã còn lại trong huyện Lạc Dương.
 
Huyện Lạc Dương ưu tiên đào ao, hồ nhỏ ở những vùng không có công trình thủy lợi; nhưng khu vực phải có mạch nước ngầm, khe lạch, đảm bảo tối thiểu dung tích nước 1.500 m3, diện tích 500 m2. Mỗi ao, hồ nhỏ chủ động nguồn nước tưới quanh năm cho sản xuất cây trồng của ít nhất 3 hộ gia đình hoặc quy mô hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại.   
 
VŨ VĂN 
,
.