Thành lập Hội đồng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Hai, 12/03/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 416/QĐ-UBND, ngày 1/3/2018, về việc thành lập Hội đồng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (KTKS) thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này thay thế Quyết định số 733/QĐUBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh.
 
Theo đó, Hội đồng có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận tính pháp lý, mức độ đầy đủ của hồ sơ tính tiền cấp quyền KTKS; thống nhất phương pháp và cách tính tiền cấp quyền KTKS theo quy định; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện tính, nộp tiền cấp quyền KTKS; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tính tiền cấp quyền KTKS…
 
Hội đồng có 10 thành viên, do ông Nguyễn Văn Trãi - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng. Các Phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng là các ông bà đại diện Cục Thuế Lâm Đồng, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài Nguyên - Môi trường.
 
PHẠM LÊ
,
.