Trợ giá giống cây trồng cho gần 1.500 hộ dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 08:43, Thứ Ba, 06/03/2018 (GMT+7)
Thống kê từ năm 2010 đến năm 2017, thành phố Đà Lạt đã giải ngân hơn 2 tỷ đồng trợ giá giống cây trồng cho gần 1.500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 4 xã Tà Nung, Xuân Thọ, Xuân Trường và Trạm Hành để đưa giống mới vào sản xuất gần 365 ha. 
 
Trong đó chiếm nhiều nhất gồm trợ giá các giống bơ ghép (770 hộ với hơn 885 triệu đồng trồng 224 ha); cà phê Catimor (350 hộ trồng hơn 71 ha, trị giá hơn 663 triệu đồng); mắc ca (117 hộ trồng gần 32 ha với hơn 432 triệu đồng). 
 
Còn lại trợ giá từ 25 triệu đồng đến 90 triệu đồng cho từ hơn 40 hộ đến 156 hộ trồng mới các giống mít cao sản (10 ha); cà phê robusta và cà phê chè (hơn 16 ha).  
 
Dự kiến trong năm 2018, thành phố Đà Lạt tiếp tục giải ngân 200 triệu đồng trợ giá giống bơ ghép cho đồng bào dân tộc thiểu số trồng mới 80 ha trên địa bàn 3 xã Tà Nung, Xuân Trường, Trạm Hành.
 
VŨ VĂN

 

,
.