100% cơ sở ký cam kết an toàn thực phẩm
Cập nhật lúc 08:41, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)
Theo kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp từ nay đến hết năm 2018, tỉnh Lâm Đồng đã thông qua chỉ tiêu vận động 100% cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết. Đồng thời so với năm 2017 tăng 10% tỷ lệ cơ sở xếp loại A, B về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; giảm 10% tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả và hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt, thủy sản. 
 
Đặc biệt đối với các chuỗi cơ sở cung cấp thực phẩm an toàn được chứng nhận theo tiêu chuẩn GAP, GAHP, HACCP và các cơ sở xếp loại A, B, C nói trên đều công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông trong tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó cũng sẽ thông tin kịp thời kết quả xử lý các vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. 
 
Riêng các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ; mở rộng chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn sẽ được tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ thông qua các chính sách nguồn vốn ưu đãi đầu tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, xúc tiến thương mại…             
 
V.VIỆT
,
.