170 doanh nghiệp mới được thành lập trong quý I/2018
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Tư, 04/04/2018 (GMT+7)
Theo thông tin từ Sở Kế hoạch & Đầu tư Lâm Đồng, quý I/2018 (tính từ đầu năm tới ngày 15/3), cả tỉnh có 170 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 1.204 tỷ đồng, giảm 18,7% về số doanh nghiệp và tăng 26,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. 
 
Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) đăng ký hoạt động là 96 đơn vị, tăng 39,1% so với cùng kỳ. 
 
Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 129 doanh nghiệp, tương đương so với cùng kỳ và 28 đơn vị trực thuộc, giảm 58,8% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp giải thể 32 doanh nghiệp và 22 đơn vị trực thuộc, giảm 86,4% so với cùng kỳ. 
 
Cũng trong quý I/2018, có 8 dự án được cấp mới, với tổng vốn đăng ký 263,41 tỷ đồng, quy mô diện tích 256,94 ha. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 27,3% về số dự án, giảm 58% về vốn; có 22 dự án điều chỉnh nội dung đầu tư. 
 
Riêng về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không có dự án cấp mới.
 
CHÍNH THÀNH
,
.