20% đơn vị sản xuất cây giống công bố tiêu chuẩn cơ sở
Cập nhật lúc 08:52, Thứ Ba, 17/04/2018 (GMT+7)
Triển khai công tác quản lý vật tư nông nghiệp hơn 8 tháng còn lại năm 2018, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) Lâm Đồng thông qua mục tiêu đạt ít nhất 20% đơn vị sản xuất cây giống nông nghiệp công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở, sạch bệnh virus.
 
Trong đó chiếm 50% cơ sở ươm các loại giống rau họ cà và giống hoa cúc; giảm tỷ lệ mẫu vi phạm so với cùng kỳ năm 2017 về dư lượng thuốc BVTV qua phân tích định tính từ 1,14% xuống còn 1,0%; qua phân tích định lượng từ 5,6% xuống còn 4%. 
 
Bên cạnh việc tập huấn, thông tin tuyên truyền các văn bản pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các ban, ngành chức năng, cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương thực hiện thanh, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt và đúng quy định của pháp luật đối với hơn 20 doanh nghiệp và gần 640 hộ kinh doanh phân bón, thuốc BVTV; kiểm tra phân loại hơn 60 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.
 
VŨ VĂN
,
.