Bảo Lộc: Quý I, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ
Cập nhật lúc 08:58, Thứ Hai, 09/04/2018 (GMT+7)
UBND thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý II/2018.
 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý I/2018 tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đều đạt và tăng so với cùng kỳ. Theo đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 333.926 triệu đồng, tăng 9,6%; trong đó riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 333.407 triệu đồng, tăng 9,6%.  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.706 tỷ đồng, tăng 10,7% so cùng kỳ. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, giải quyết chế độ chính sách, công tác giảm nghèo cơ bản đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững... Trong quý II/2018, thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 138/CTrHĐ-UBND ngày 23/1/2018 của UBND thành phố về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018; thực hiện các đề án quản lý thuế, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách theo lộ trình, phấn đấu đến hết quý II tổng thu ngân sách do thành phố quản lý thực hiện đạt trên 50% dự toán năm và  kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình… 
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quý II và cả năm 2018. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị, triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với ứng dụng công nghệ cao; đồng thời, chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố…
 
NGUYỄN HOÀN
,
.