Quý I/2018: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá
Cập nhật lúc 08:26, Thứ Năm, 05/04/2018 (GMT+7)
Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng thông tin, trong quý I/2018, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 3,88%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,82%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí tăng 9,8%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,73%. 
 
Một số sản phẩm quý I/2018 tăng so với cùng kỳ, như: đá xây dựng ước đạt 370,8 ngàn tấn, tăng 58,3%; rau ướp lạnh ước đạt 1,4 ngàn tấn, tăng 76,6%; hạt điều khô ước đạt 193 tấn, tăng 59,2%; phân NPK ước đạt 12 ngàn tấn, tăng 17,2%; alumin ước đạt 147,4 ngàn tấn, tăng 6,4%; điện sản xuất ước đạt 540 triệu kwh tăng 8,9%; điện thương phẩm ước đạt 293 triệu kwh, tăng 12,3%; …
 
Bên cạnh đó cũng có một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: cao lanh và đất sét cao lanh khác giảm 45%; các loại quả, hạt khô khác giảm 44,2%; sợi xe từ sợi tơ tằm giảm 21,1%, …
 
C.THÀNH
,
.