CHUYÊN ĐỀ VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
Tích cực chi trả tạm ứng tiền khoán bảo vệ rừng quý I
Cập nhật lúc 09:21, Thứ Hai, 14/05/2018 (GMT+7)
Đầu tháng 2/2018, thực hiện Văn bản “hỏa tốc” số 676/UBND-LN ngày 30/1/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) Lâm Đồng đã thanh toán kinh phí giao khoán bảo vệ rừng (BVR) năm 2017 cho tập thể, cá nhân kịp thời. 
 
Để triển khai hiệu quả, Quỹ BV&PTR đã tổ chức trao đổi cụ thể với tất cả các hạt kiểm lâm
Để triển khai hiệu quả, Quỹ BV&PTR đã tổ chức trao đổi cụ thể với tất cả các hạt kiểm lâm
Thực hiện chủ trương của tỉnh, phát huy tinh thần này, đến ngày 3/5/2018, Quỹ BV&PTR Lâm Đồng tiếp tục đã chuyển tiền tạm ứng khoán BVR quý I/2018 xong ba đợt với tổng số tiền gần 48.253 triệu đồng cho các chủ rừng tổ chức nhà nước. Ngày 3/5, Phòng Kế toán - Tài vụ của Quỹ BV&PTR Lâm Đồng cho biết, kinh phí khoán BVR quý I/2018 đã chi tạm ứng đợt thứ 3. Cụ thể như sau: Đợt 1 chuyển vào ngày 18/4, tổng số tiền hơn 43.305 triệu đồng; trong đó, lưu vực sông Đồng Nai gần 34.013 triệu đồng và lưu vực sông Sêrêpôk hơn 9.292 triệu đồng. Cụ thể có 25 đơn vị tại các địa bàn như sau: Đà Lạt gồm Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Tà Nung, Viện Khoa học Lâm nghiệp (LN) Nam Trung bộ và Tây Nguyên, BQL Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm và Công ty Cổ phần Giống LN Tây Nguyên. Huyện Lạc Dương có Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà và BQLRPH Đa Nhim; huyện Đức Trọng có BQLRPH Tà Năng và BQLRPH Ninh Gia. Huyện Di Linh gồm: Công ty TNHH MTV LN Di Linh, Công ty TNHH MTV LN Bảo Thuận, BQLRPH Tân Thượng, BQLRPH Hòa Bắc - Hòa Nam, Công ty TNHH MTV LN Tam Hiệp và Hạt KL Di Linh. Huyện Đơn Dương gồm Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương và BQLRPH Đ’ran; huyện Đạ Huoai là BQLRPH Nam Huoai; huyện Đạ Tẻh là Công ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh. Huyện Bảo Lâm gồm: BQLRPH Đam ri, Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm và Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc. Huyện Đam Rông là BQLRPH Sêrêpôk; thành phố Bảo Lộc là Hạt KL Bảo Lộc; huyện Cát Tiên gồm Vườn Quốc gia Cát Tiên và Hạt KL Cát Tiên. Đợt 2 đã chuyển tổng số tiền hơn 1.743 triệu đồng (cả 2 lưu vực), vào ngày 20/4 và 23/4 cho 3 đơn vị sau: Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai (huyện Đạ Huoai), Hạt KL Bảo Lâm (huyện Bảo Lâm) và BQLRPH Phi Liêng (huyện Lâm Hà). Đợt thứ 3 đã chuyển vào ngày 3/5 cho hai đơn vị: BQLR Lâm Viên (thành phố Đà Lạt) và BQLRPH Nam Ban (huyện Lâm Hà); tổng số tiền gần 3.205 triệu đồng (cả 2 lưu vực). 
 
Theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng, phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Lâm Đồng năm 2018, tại Điều 1, khoản 2, điểm a quy định đối tượng chi trả gồm: các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (tổ dân phố, thôn, buôn) và tổ chức được các chủ rừng là tổ chức nhà nước giao khoán BVR theo chính sách chi trả DVMTR hoặc khoán diện tích rừng, đất lâm nghiệp ổn định lâu dài để quản lý bảo vệ, tự đầu tư trồng rừng. Đó còn là chủ rừng là tổ chức nhà nước tự quản lý BVR; các chủ rừng là doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao (được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng) hoặc cho thuê đất lâm nghiệp, rừng để quản lý bảo vệ, đầu tư trồng rừng. 
 
Về đơn giá chi trả (điểm d) của Quyết định số 567 quy định: giao khoán BVR của lưu vực Đồng Nai là 600.000 đồng/ha/năm, lưu vực Sêrêpôk là 500.000 đồng/ha/năm; đối với diện tích tự quản lý BVR lưu vực Đồng Nai 500.000 đồng/ha/năm và lưu vực Sêrêpôk là 400.000 đồng/ha/năm. Phòng Kế toán - Tài vụ của Quỹ BV&PTR cho biết: Sau khi có kết quả nghiệm thu thực tế diện tích khoán BVR của các bên liên quan, tổng số tiền chi tạm ứng gần 48.253 triệu đồng của ba đợt này chi cho các chủ rừng tổ chức nhà nước. Thiết nghĩ, với việc thực hiện khẩn trương, nghiêm túc này sẽ góp phần quan trọng trong nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
ĐẠO PHAN
,
.