Di Linh có 218 mô hình kinh tế trang trại
Cập nhật lúc 07:32, Thứ Sáu, 04/05/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo số liệu thống kê, quý I/2018, trên địa bàn huyện Di Linh có 218 mô hình kinh tế trang trại trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, tăng 27 trang trại so với cuối năm 2017. Trong đó, có 125 trang trại cà phê, 08 trang trại tổng hợp, 24 trang trại trồng xen, 05 trang trại cây ăn quả, 45 trang trại chăn nuôi, 08 trang trại hoa và 03 trang trại thủy sản nuôi cá nước ngọt. 
 
Trang trại dê núi ở xã Gia Hiệp
Trang trại dê núi ở xã Gia Hiệp
Các mô hình kinh tế trang trại phát triển khá nhanh, đa dạng, theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo tiền đề cho công nghiệp chế biến phát triển, mở mang các ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn đã góp phần tác động tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. 
 
LAM PHƯƠNG
,
.