Khuyến cáo phòng chống bệnh trên 5 loại cây trồng
Cập nhật lúc 09:15, Thứ Sáu, 11/05/2018 (GMT+7)
Trước diễn biến thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng khuyến cáo nông dân tập trung phòng chống sâu bệnh trên 5 loại cây trồng dễ lây nhiễm gồm: cà phê, điều, cà chua, xà lách và hoa cúc. 
 
Cụ thể với cây cà phê, bên cạnh việc cắt cành, tỉa tán, làm sạch cỏ dại, nông dân có thể phòng trừ bệnh rệp sáp bằng các loại thuốc có hoạt chất Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid (Fidur 220 EC), Spirotetramat (Movento 150 OD); phòng trừ mọt đục cành với các loại thuốc Alpha-cypermethrin+ Chlorpyrifos Ethyl+ Imidacloprid (Spaceloft 595EC); Acetamiprid + Chlorpyrifos Ethyl (Megashield 525EC).   
 
Đồng thời cần phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ trên cây cà chua bằng bẫy vàng kết hợp các thuốc có hoạt chất Citrus oil (Map Green 3SL), Oxymatrine (Vimatrine 0.6SL), Dinotefuran (Oshin 20WP, Chat 20WP), Thiamethoxam (Actara 25WG)...; luân phiên sử dụng các hoạt chất như Abamectin, Imidacloprid; Azadirachtin, Chlorantraniliprole; Thiamethoxam; Dinotefuran; Citrus oil; Oxymatrine để phòng trừ virus trên cây xà lách. 
 
Ngoài ra, trên cây hoa cúc ngay từ khi trồng mới phải phòng trừ bọ trĩ bằng các nhóm thuốc như: Dinotefuran (Oshin 100SL), Spinetoram (Radiant 60SC)…
 
Cây điều cần phòng trừ bọ xít muỗi bằng một trong các hoạt chất như: Alpha - cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…); và nếu gia tăng bệnh thán thư phải luân phiên sử dụng các hoạt chất: Propineb (Antracol 70WP, Newtracol 70WP),  Citrus oil (MAP Green 6SL),  Difenoconazole (Score 250EC); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG)…
 
VŨ VĂN
,
.