KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM (29/4/1958 - 29/4/2018)
Ngành Xây dựng Lâm Ðồng phát triển toàn diện
Cập nhật lúc 10:55, Thứ Ba, 01/05/2018 (GMT+7)
Ngày 29/4/1958, tại kỳ họp thứ VIII, Quốc hội khóa I đã quyết định thành lập Bộ Kiến trúc, nay là Bộ Xây dựng, và trở thành ngày truyền thống của ngành Xây dựng Việt Nam. Hòa cùng sự hình thành và phát triển của cả nước, ngành Xây dựng Lâm Ðồng đã để lại những dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, Báo Lâm Ðồng phỏng vấn Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Trung về một số thành tựu mà ngành đạt được.  
 
PV: Thưa ông, một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm là công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc, ông có thể nêu tổng quan những kết quả đạt được trong thời gian qua và định hướng trong những năm tiếp theo?
 
Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Trung
Giám đốc Sở Xây dựng
Lê Quang Trung
Ông Lê Quang Trung: Năm 2017 là năm hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 10,23%. Sự chuyển dịch, phát triển cả quy mô và chất lượng của nền kinh tế tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua đang đặt ra một sức ép lớn cho các đô thị, đặc biệt là hạ tầng kinh tế, xã hội kéo theo nhiều vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch (QH)… Đến nay, toàn tỉnh có tỷ lệ phủ kín QH chung đạt 100%, tỷ lệ phủ kín QH phân khu đạt 42,2%. 
 
Cụ thể, về QH đô thị, tất cả các đô thị đã có QH chung xây dựng được duyệt; một số đồ án QH đã và đang được điều chỉnh theo hướng tiếp cận ranh giới hành chính đô thị, để đảm bảo mọi khu vực trong phạm vi QH chung đều được định hướng và có chỉ tiêu QH kiến trúc công trình phục vụ cho công tác quản lý QH xây dựng và đất đai tại địa phương. Ngoài ra, Sở Xây dựng đã thực hiện hoàn thành các đồ án QH lớn, trọng tâm của tỉnh như: QH vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 (hiện nay đồ án đang hoàn chỉnh để trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); Nhiệm vụ điều chỉnh QH chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2035 (hiện đang hoàn chỉnh sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng); hoàn thành QH chi tiết - thiết kế đô thị khu Trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt và đang triển khai lập đồ án QH đô thị Fi Nôm - Thạnh Mỹ. Đối với các huyện, thành phố, đang triển khai thực hiện kế hoạch lập QH vùng huyện và lập QH chung, QH phân khu tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2020. Riêng khu vực thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận, tiếp tục khẩn trương triển khai QH chung các đô thị vệ tinh (Lạc Dương, Liên Nghĩa - Liên Khương, Đại Ninh, Fi Nôm - Thạnh Mỹ, D’ran, Nam Ban), phủ kín QH phân khu Khu trung tâm thành phố Đà Lạt và các khu vực dân cư cần chỉnh trang. Đặc biệt, để thực hiện cơ chế đặc thù, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh danh mục các khu vực đặc thù, cho phép sử dụng tư vấn nước ngoài và tư vấn trong nước có năng lực để lập các đồ án QH phân khu phục vụ cho việc kêu gọi đầu tư. 
 
Về QH nông thôn mới, Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai QH xây dựng (hoàn thành QH cho 117 xã chỉ trong 2 năm), đi đôi với việc cơ bản hoàn thành QH trung tâm xã, các điểm dân cư nông thôn. 
 
Về định hướng trong những năm tiếp theo, bao gồm: Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thực hiện QH 704 cho thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận, đảm bảo đúng định hướng; Tăng cường công tác quản lý QH, quản lý trật tự xây dựng trong các khu vực đã có QH được duyệt. Tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai công tác rà soát thực hiện công tác lập mới QH, điều chỉnh QH chung, QH phân khu và các QH vùng huyện, đảm bảo tiến độ phủ kín QH phân khu tại các đô thị đến năm 2020 đạt 100%. Triển khai đề án thí điểm xây dựng “Làng đô thị xanh” tại thành phố Đà Lạt. Tập trung thực hiện việc lập và trình thẩm định, phê duyệt các đồ án QH được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư; Triển khai kế hoạch thiết kế đô thị cho các địa phương gắn với kế hoạch chỉnh trang đô thị trên các tuyến phố chính của đô thị. Xây dựng đề án bảo tồn kiến trúc cảnh quan thành phố Đà Lạt, tiến tới xây dựng Đề án công nhận đô thị thành phố Đà Lạt là đô thị di sản.
 
PV: Đối với công tác quản lý hoạt động xây dựng, theo ông, Lâm Đồng đã đạt được những gì trong thời gian qua?
 
Sở Xây dựng giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 98,95%  
 
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, Sở Xây dựng đã triển khai xây dựng quy trình xử lý đối với bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Qua đó, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ và trả kết quả hồ sơ đúng hạn trong năm qua tăng 1,45% so với năm 2016. Cụ thể, tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng đã thực hiện tiếp nhận 569 hồ sơ và thực hiện giải quyết xong đối với 569 hồ sơ. Trong đó, giải quyết và trả kết quả đúng hạn đối với 563 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,95%; giải quyết trễ hạn đối với 6 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,5%.             
KHẢI NHIÊN
Ông Lê Quang Trung: Chúng tôi xác định công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng là một nhiệm vụ quan trọng, vừa đảm bảo hiệu lực hiệu quả quản lý của Nhà nước và giữ vững sự ổn định, phát triển của các hoạt động xây dựng trên nhiều lĩnh vực của ngành. Chỉ tính riêng năm 2017, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và UBND các huyện, thành phố đã tiếp nhận và xử lý khoảng 1.098 hồ sơ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế - dự toán (tỷ lệ cắt giảm dự toán qua thẩm định dự án khoảng 1,92% và tỷ lệ cắt giảm dự toán qua thẩm định thiết kế - dự toán khoảng 2,82% ). Riêng đối với Sở Xây dựng, đã thực hiện thẩm định đối với 17 hồ sơ dự án và 117 hồ sơ thiết kế - dự toán xây dựng công trình (tỷ lệ cắt giảm chi phí sau thẩm định dự án đạt 0,53%, tỷ lệ cắt giảm chi phí sau thẩm định thiết kế - dự toán đạt 4,46% so với dự toán trình thẩm định). 
 
Bên cạnh nhiệm vụ nói trên, việc tập trung triển khai thực hiện tốt công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng cho cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức cũng là nhiệm vụ quan trọng. Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện nhiều việc như: thành lập hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề cho các tổ chức, cá nhân theo quy định; Xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cho tổ chức và cá nhân; Niêm yết, đăng tải các quy định, các thủ tục về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và số điện thoại tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện cho các tổ chức, cá nhân trên trang thông tin điện tử cơ quan… Năm 2017, Hội đồng tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề cho 106 cá nhân và 49 tổ chức cấp mới, 3 tổ chức nâng hạng, 9 tổ chức điều chỉnh bổ sung năng lực hoạt động xây dựng.
 
Về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp và công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng của các chủ đầu tư, đảm bảo an toàn lao động của chủ đầu tư trên địa bàn các huyện, thành phố… 
 
Một góc thành phố Đà Lạt. Ảnh: M.Đ
Một góc thành phố Đà Lạt. Ảnh: M.Đ

PV: Theo ông, những lĩnh vực như quản lý nhà và thị trường bất động sản, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, có thể nêu một vài thành quả và thời gian tới sẽ tập trung thực hiện ở những mặt nào? 
 
Ông Lê Quang Trung: Với lĩnh vực quản lý kinh tế xây dựng, đó là thực hiện công tác rà soát xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng chủ yếu; công bố giá nhân công các định mức kỹ thuật,... được thực hiện đúng quy định, đúng thời gian, cung cấp kịp thời cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động xây dựng áp dụng trong quá trình thực hiện các công tác trong đầu tư xây dựng đem lại hiệu quả. Đó còn là triển khai hướng dẫn các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng; hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; công tác lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc sử dụng cát, sỏi xây dựng công trình và công tác nghiệm thu, thanh toán công trình sử dụng cát, sỏi có nguồn gốc không hợp pháp…
 
Về lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản, năm 2017, Lâm Đồng đã triển khai hiệu quả các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm; trong đó, 2 dự án tại Đà Lạt với 65 căn hộ đã hoàn thành… Còn về phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, hiện nay, tỉnh đang triển khai lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đến năm 2022, định hướng đến năm 2030 trên cơ sở QH vùng tỉnh (dự kiến hoàn thành trong năm 2018). Sau khi Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh được phê duyệt, trên cơ sở QH chung của các đô thị, các địa phương triển khai xây dựng chương trình phát triển cho từng đô thị, đây là một cơ sở quan trọng để lập đề án và đánh giá nâng loại đô thị, đồng thời là cơ sở lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, lập kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị và xây dựng kế hoạch huy động vốn đầu tư phát triển đô thị.
 
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông! 
 
MINH ÐẠO thực hiện
,
.