Mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công
Cập nhật lúc 09:29, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)
Mỗi năm các khoản đầu tư công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Lâm Đồng chiếm tỷ trọng lớn so với tổng thu ngân sách. Trên 3.000 tỷ đồng được đầu tư vào các lĩnh vực công năm 2018 đặt ra cho các chủ đầu tư, sở, ngành, địa phương cần phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án.  
 
Dự án đầu tư trụ sở Báo Lâm Đồng được hoàn thành trong năm 2018. Ảnh: X.T
Dự án đầu tư trụ sở Báo Lâm Đồng được hoàn thành trong năm 2018. Ảnh: X.T
Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt “kế hoạch đầu tư công năm 2018”  có tổng vốn đầu tư lên đến gần 3.040 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương chiếm gần 1.920 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương gần 1.121 tỷ đồng. Với nguồn vốn ngân sách địa phương nêu trên, nếu so với số thu ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh dễ dàng nhận thấy, đầu tư công được tỉnh hết sức quan tâm, chiếm gần một phần ba tổng thu ngân sách. Và trong nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương này bao gồm các nguồn: Nguồn vốn ngân sách tập trung 673.110 triệu đồng, nguồn tiền sử dụng đất 568.000 triệu đồng và nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 660.000 triệu đồng. Để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động đầu tư công cũng như tiến độ giải ngân các công trình, dự án không chỉ đòi hỏi ngành Thuế, các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ thu mà các chủ đầu tư cũng phải vào cuộc đẩy mạnh triển khai các dự án, công trình, thanh quyết toán theo kế hoạch đã đề ra. 
 
Ngay từ cuối năm trước, tỉnh đã lập kế hoạch xác định nguồn vốn đầu tư, cùng đó là danh mục dự án công trình được phân bổ kinh phí đầu tư công trong năm 2018. Lướt qua danh mục đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách địa phương, có tới 36 dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay, 19 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2018, khởi công mới 25 dự án và vốn đối ứng cho các công trình dự án, phân bổ cho các địa phương. Tương tự, nguồn thu từ tiền sử dụng đất bố trí cho 13 dự án dự kiến hoàn thành, 12 dự án chuyển tiếp, 29 dự án khởi công mới cùng với việc đối ứng một số dự án trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, nguồn vốn thu được từ hoạt động xổ số kiến thiết bố trí hoàn thành 38 dự án, 8 dự án hoàn thành sau 2018 và đối ứng cho 55 công trình dự án…Mặt khác, nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ gồm: Vốn nước ngoài, vốn trong nước và vốn Trái phiếu Chính phủ, ngoài việc tập trung đầu tư các dự án công trình còn được phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu và hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến cuối tháng 4 năm 2018, tổng kế hoạch đầu tư công bố trí trực tiếp cho các dự án gần 2.698,5 tỷ đồng và ước giải ngân đạt 619,4 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch năm. Cụ thể, nguồn ngân sách tập trung giải ngân đạt 247 tỷ đồng, bằng 36,7% kế hoạch; vốn cấp quyền sử dụng đất giải ngân 113 tỷ đồng, bằng 24,1% kế hoạch; nguồn xổ số kiến thiết giải ngân đạt 121 tỷ đồng, bằng 21,8% kế hoạch. Kế đến vốn hỗ trợ có mục tiêu giải ngân đạt 49,5 tỷ đồng, bằng 29,8% kế hoạch; vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 20,4 tỷ đồng, bằng 16,2% kế hoạch; vốn nước ngoài giải ngân đạt 46,5 tỷ đồng, bằng 28,2% kế hoạch và nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ có mức giải ngân thấp nhất mới chỉ đạt 22 tỷ đồng, bằng 4% kế hoạch. 
 
Để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2018 với mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư đã được bố trí cho các dự án, mới đây UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, các địa phương và các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư dự án triển khai và hoàn thành kế hoạch từng tháng, quý theo như kế hoạch của tỉnh đã giao. Đồng thời, kiểm tra, chỉ đạo chủ đầu tư dự án thu hồi ứng trước trong kế hoạch năm, khẩn trương hoàn tất hồ sơ thanh toán và thực hiện việc hoàn thành thanh toán cho các dự án này trước ngày 30/4/2018. Tăng cường kiểm tra tiến độ đầu tư dự án phải thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2018 đi đôi với việc giám sát đảm bảo chất lượng công trình… Theo đó, UBND tỉnh cùng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án; kịp thời rà soát, tổng hợp danh mục trước 30/7/2018 đề xuất UBND tỉnh điều chuyển vốn đối với những công trình, dự án đến thời hạn 30/6/2018  chưa khởi công, chưa lập thủ tục thanh toán vốn tại Kho bạc Nhà nước, tiến độ thi công chậm - có khối lượng không đạt trên 50% so với kế hoạch năm được bố trí cho dự án - để bố trí cho các công trình dự án khác, địa bàn khác còn nợ khối lượng đã hoàn thành, hay đã có khối lượng thực hiện nhưng thiếu vốn và các công trình có vốn giải ngân cao.
 
Từ sự chỉ đạo thường xuyên của tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ngành và chủ đầu tư, hy vọng rằng Lâm Đồng sẽ thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2018. Bởi việc đầu tư công không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần vào quá trình tăng trưởng kinh tế trong năm.  
 
XUÂN TRUNG 
,
.