Nỗ lực thực hiện các khoản thu từ đất nhà
Cập nhật lúc 09:05, Thứ Ba, 08/05/2018 (GMT+7)
Tính đến hết tháng 4/2018, tổng thu các khoản từ đất nhà trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần 277,5 tỷ đồng, bằng 33% dự toán địa phương; trong đó, thu tiền sử dụng đất được gần 195,3 tỷ đồng, thu tiền thuê đất trong nước đạt hơn 66,3 tỷ đồng, thu tiền bán nhà gần 16 tỷ đồng. Ðây là kết quả của sự phối hợp từ nhiều giải pháp thu của ngành Thuế.
 
Nhiều thay đổi về đơn giá và chính sách miễn giảm tiền thuê đất từ năm 2016. Ảnh: Lê Hoa
Nhiều thay đổi về đơn giá và chính sách miễn giảm tiền thuê đất từ năm 2016. Ảnh: Lê Hoa

Năm 2018, dự toán tổng các khoản thu từ đất của tỉnh Lâm Đồng là 850 tỷ đồng; trong đó, thu từ sử dụng đất là 586 tỷ đồng, thu tiền thuê đất/thuê mặt nước là 222 tỷ đồng, thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước là 42 tỷ đồng. Nếu giữ được tiến độ thu như hiện nay, thì chỉ tiêu này sẽ được hoàn thành vào cuối năm. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề khiến các khoản thu từ đất nhà gặp khó khăn.
 
Xét về số thu từ sử dụng đất, do đặc thù tại tỉnh Lâm Đồng, các huyện đều thuộc diện đặc biệt khó khăn được miễn 100% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) trong hạn mức; thành phố Bảo Lộc được giảm 50% thuế SDĐPNN trong hạn mức. Mặt khác, nhiều hộ đã nộp thuế SDĐPNN cho nhiều năm, nên số thu các năm sau giảm dần, do vậy kết quả thu giảm. 
 
Đồng thời, thực hiện Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế... từ năm 2016 miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế SDĐPNN phải nộp hằng năm từ 50 ngàn đồng trở xuống, nên loại thuế này tính chung cả tỉnh giảm khoảng 1,38 tỷ đồng/năm. Thuế SDĐPNN tập trung thu tại thành phố Đà Lạt và thành phố từ năm 2012 thường phát động hẳn một ngày hội thu thuế SDĐPNN để kêu gọi cộng đồng dân cư tập trung vào loại thuế này. Nhưng, tính đến hết tháng 4, tỷ lệ thực hiện trên toàn tỉnh mới đạt 55% dự toán năm 2018.
 
Trên địa bàn tỉnh Lâm Ðồng, các đơn vị thuê đất chủ yếu tập trung ở thành phố Ðà Lạt và Bảo Lộc, còn các huyện đa số đang trong thời gian miễn giảm, hoặc ưu đãi đầu tư nên số thu không đáng kể. 
 
Tỉnh Lâm Đồng cũng chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp nộp tiền thuê đất một lần thay vì hằng năm, và, bình quân một năm có khoảng 20 doanh nghiệp nộp tiền thuê đất với số tiền khoảng 20 tỷ đồng/năm, nên dự đoán số thu từ tiền thuê đất gặp khó khăn.
 
Mặc dù, các Chi cục Thuế xây dựng kế hoạch thu từng tháng, quý và cả năm để tham mưu cho UBND huyện, thành phố phân công, chỉ đạo các phòng, ban có liên quan lập kế hoạch triển khai đúng lộ trình đã được phê duyệt; đồng thời, tổ chức đấu giá, thu tiền sử dụng đất, tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, tiền thuê đất... nhưng, mục tiêu đạt và vượt dự toán giao trong quý II, hoặc phấn đấu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt trên 48% dự toán năm 2018 còn rất vất vả.
 
Để khắc phục khó khăn này, ngành Thuế phối hợp với ngành Tài nguyên - Môi trường tìm nhiều giải pháp khắc phục. Cụ thể, đối với đấu giá đất, tại các khu vực đã được UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm, Chi cục Thuế các huyện thị phối hợp các phòng, ban chuyên môn đề xuất lập kế hoạch phân kỳ đấu giá cụ thể cho từng lô, thửa đất báo cáo UBND huyện, thành phố và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất đúng quy định, thu kịp thời tiền sử dụng đất vào NSNN. 
 
Rà soát hồ sơ kê khai tiền thuê đất và lập bộ tiền thuê đất năm 2018 để thông báo lần 1, đôn đốc thu nộp trong tháng 4; đối với các đơn vị chưa kê khai hoặc tạm kê khai (giá thuê đất tạm tính), đến thời hạn điều chỉnh đơn giá thuê đất thì yêu cầu các đơn vị kê khai hoặc kê khai bổ sung theo đúng quy định.
 
Tại Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý các khoản thu từ đất, giữa Cục Thuế Lâm Đồng với Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Kế hoạch - Đầu tư, kết luận, để hoàn thành công tác quản lý các khoản thu từ đất, cũng đưa ra các nội dung cần chú ý, như: Tiền thuê đất, thuê mặt nước thay vì nộp hằng năm, có thể chuyển sang nộp một lần cho cả thời gian thuê. Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tổng hợp các vướng mắc của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản liên quan đến đất rừng, đất có dự án, đất bị thu hồi diện tích… để cùng doanh nghiệp tìm cách tháo gỡ.
 
Các trường hợp thuê nhà, nhưng chưa hoàn chỉnh hồ sơ thuê đất, hoặc trước đây được giao đất không thu tiền sử dụng đất nay phải chuyển qua thuê và phải nộp tiền thuê đất sẽ nhận quyết định cho thuê đất trong thời gian tới. Đối với các trường hợp, doanh nghiệp đã ứng trước tiền đền bù giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất, thuê mặt nước, phải lập hồ sơ, chứng từ để được trừ số tiền mà doanh nghiệp ứng trước vào tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 
Các trường hợp đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước (5 năm) sẽ được xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước. Các trường hợp gia hạn, nợ đọng sẽ được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc xem xét thu hồi dự án…       
                 
 LÊ HOA
,
.